Tình yêu của họ

Tôi, mọi người thường gọi tôi là một cô bé vì cái tuổi của tôi xứng với cái tên ấy – năm nay tôi vừa tròn 16. Tôi rời trường cấp 3 sau tháng theo học, không phải do tôi không theo kịp mọi người, chỉ vì tôi có một mục tiêu riêng cho chính mình.