Tổ 4 !!

Linh à - Dạ . - Em thông cảm cho bạn Lâm vì mắt bạn ấy kém chuyển xuống bàn 4 đổi chỗ cho bạn ấy được hok ? - DạVâng. Tôi thoáng ngạc nhiên,thoáng chút bùn,nhưng rồi cũng đồng từ bỏ chỗ ngồi lý tưởng từ bàn 2 xuống khu vựa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.