Vị ngọt Cafe đen

“-Hai Café đen đá,chị nhé!-Nam gọi sau khi tôi trả lời “Em uống gì cũng được” Đây không phải là lần đầu tiên tôi vào trong quán Café nhưng cảm giác của tôi lúc này vẫn cứ làm sao ít nhất hai lý do để giải thích cho điều nhất đối với những quán Café mờ mờ đèn màu xanh,đỏ cứ có gì đó không trong sáng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG