Bài giảng: Máy điện xoay chiều

Dựa vào nguyên lí hoạt động, người ta phân chia các loại máy điện thành máy đồng bộ ( là máy mà tộc độ từ trường quay do phần tĩnh (stato) tạo ra luôn luôn bằng tộc độ quay của phần quay (rôto) và máy không đồng bộ ( là máy có tốc độ quay của rôto khác với tốc độ quay của từ trường quay do stato tạo ra | TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC Chương III MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU Chương III MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU I/ KHÁI NIỆM CHUNG - Máy điện xoay chiều là các thiết bị điện hoặc biến đổi điện năng của dòng điện xoay chiều ( điện năng xoay chiều ) thành cơ năng ( động cơ điện ) hoặc biến đổi cơ năng thành điện năng xoay chiều ( máy phát điện ) - Hoạt động của tất cả các máy điện đều dựa trên hai định luật: Định luật cảm ứng điện từ và Định luật về tác dụng của lực từ trường lên dòng điện. Vì vậy các máy điện đều có tính thuận nghịch, nghĩa là máy điện vừa có thể làm việc ở chế độ máy phát vừa có thể làm việc ở chế độ động cơ. - Trong thực tế tất cả các máy phát điện xoay chiều đều là máy đồng bộ. Căn cứ vào số pha của dòng điện xoay chiều, các loại máy điện lại được phân chia thành máy điện một pha và nhiều pha ( thường là ba pha ). Như vậy ta có các loại máy điện xoay chiều sau đây: - Dựa vào nguyên lí hoạt động, người ta phân chia các loại máy điện thành máy đồng bộ ( là máy mà tộc độ từ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG