Nguồn quang trong thông tin quang

Nguồn quang có các Linh kiện biến đổi tín hiệu điện sang tín hiệu quang được gọi là nguồn quang, linh kiện này có nhiệm vụ phát ra ánh sáng có công suất tỷ lệ với dòng điện chạy qua nó. | Khái niệm Nguồn Quang trong Thông Tin Quang Linh kiện biến đổi tín hiệu điện sang tín hiệu quang được gọi là nguồn quang, linh kiện này có nhiệm vụ phát ra ánh sáng có công suất tỷ lệ với dòng điện chạy qua nó. Nguồn Quang Lý Chung: Các linh kiện biến đổi điện - quang dùng trong thông tin quang hiện nay là các linh kiện bán dẫn. Theo lý thuyết vật chất, bán dẫn có hai mức năng lượng: Mức hoá trị. Mức dẫn điện. Do đó năng lượng của điện tử chia thành 3vùng: Vùng dẫn điện(Condution band ). Vùng cấm.(Energy gap). Vùng hoá trị.(Valence band). X E Ec Ev Eg Trong đó: E: năng lượng điện tử. Ec: Mức năng lượng dẫn. Ev: Mức năng lượng hoá trị. X: Khoảng cách vật chất. Vùng dẫn Vùng cấm Vùng hóa trị Có 3 quá trình xảy ra giữa 2 vùng năng lượng: - hấp thụ - phát xạ - phát xạ kích thích Phân loại: Có hai loại linh kiện được dùng làm nguồn quang hiện nay là: Diode phát quang hay LED (Light Emitting Diode) Diode Laser hay LD ( Laser Diode) Cả hai linh kiện trên đều phát triển từ .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG