Đặc điểm cấu trúc của vật liệu di truyền

DNA gồm hai chuỗi đối song song (antiparallel) cùng uốn quanh một trục trung tâm theo chiều xoắn phải, với đường kính 20Ao (1Angstrom = 10-10m), gồm nhiều vòng xoắn lặp lại một cách đều đặn và chiều cao mỗi vòng xoắn là 34 Ao, ứng với 10 cặp base (base pair, viết tắt là bp). | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Chương II: Đặc điểm cấu trúc của vật liệu di truyền . Thành phần và cấu trúc của DNA, RNA . Nucleotide . Cấu trúc và đặc điểm của mạch nucleic acid . Cấu trúc của DNA . Cấu trúc và chức năng của gen . Cấu trúc của gen . Chức năng của gen . Thành phần và cấu trúc của DNA, RNA . Nucleotide H Deoxyribose Ribose Bazơ nitơ: G, C, T, A, U Gốc phosphat: tích điện “-” Thành phần cấu tạo Nucleotide Nucleotide . Cấu trúc và đặc điểm của mạch acid nucleic Acid nucleic: gồm 2 loại DNA (Deoxyribonucleic acid) RNA (Ribonucleic acid) 15 - Ribose (5 carbon)- đánh số C’ - Bazơ nitơ nối với ribose tại C1’ nhờ liên kết cộng hóa trị - Phosphate nối với ribose tại vị trí C5’ nhờ liên kết cộng hóa trị Deoxyribose (H tại C2’) – DNA Ribose (OH tại C2’) – RNA MẠCH ĐƠN DNA Liên kết phosphodiester MẠCH KÉP DNA Hai mạch theo chiều ngược nhau 5’- 3’

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG