Mô hình nuôi cua ở Cần Giờ (TP. HCM)

Cua biển (Scylla serrata) là một trong những loài giáp xác phổ biến ở các vùng biển Việt Nam. Với phẩm chất thịt ngon, được thị trường ưa chuộng, Cua biển đang trở thành đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế. Trong những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã Lý Nhơn nói riêng, huyện Cần Giờ (Tp. HCM) nói chung đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, thành công hơn cả là việc chuyển đổi từ đất nuôi tôm sú kém hiệu quả kinh tế sang.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    224    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.