Đề thi môn: CẢM BIẾN

Câu 1 Các phương pháp để chế tạo cảm biến nhiệt độ là: A) Phương pháp quang. B) Phương pháp điện. C) Cả hai phương pháp trên. D) Không có đáp án nào đúng. Đáp án D Câu 2 Các phương pháp để chế tạo cảm biến nhiệt độ là: A) Phương pháp quang. B) Phương pháp điện. C) Phương pháp dựa trên sự giãn nở hoặc dựa trên tốc độ âm D) Cả 3 phương pháp trên.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    68    2    25-05-2024
46    77    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.