Bài 2 - Biến , hằng và các kiểu dữ liệu cơ bản

Tên biến dữ liệu gồm có chữ, con số hay dấu gạch dưới, phân biệt chữ hoa và chữ thường ký tự đầu luôn là chữ hay dấu gạch dưới không được trùng với từ khóa.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
192    64    1    25-05-2024
12    91    2    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.