Quản trị marketing - Chương 1 Tổng quan về quản trị marketing (TS Nguyễn Ngọc Long)

Liên hệ của Marketing với Kinh tế, Tâm lý, Nhân chủng học, Xã hội học, Thống kê, và Nhân văn. • Nhận dạng và cung cấp các công cụ thỏa mãn nhu cầu và ước muốn. • Sự phổ cập của Marketing trong đời sống hàng ngày • Cải thiện chất lượng cuộc sống. • Giải quyết sự mâu thuẫn giữa nhu cầu, ước muốn của người tiêu dùng và của xã hội.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.