PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nội dung cơ bản của chuyên đề • Giải thích lý do vì sao phải phân tích độ nhạy cảm rủi ro từ khía cạnh một dự án riêng lẽ. • Thực hiện phân tích độ nhạy đơn giản và hiểu rõ kết quả phân tích. • Thấu hiểu vai trò của phân tích hòa vốn EBIT và hòa vốn NPV như là một chỉ dẫn về rủi ro dự án. • Tính toán điểm hòa vốn và hiểu rằng sự thay đổi trong định phí, biến phí và giá bán tác động như thế nào đến điểm hòa vốn | -1- PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA Dự ÁN ĐẦU TƯ Nội dung cơ bản của chuyên đề Giải thích lý do vì sao phải phân tích độ nhạy cảm rủi ro từ khía cạnh một dự án riêng lẽ. Thực hiện phân tích độ nhạy đơn giản và hiểu rõ kết quả phân tích. Thấu hiểu vai trò của phân tích hòa vốn EBIT và hòa vốn NPV như là một chỉ dẫn về rủi ro dự án. Tính toán điểm hòa vốn và hiểu rằng sự thay đổi trong định phí biến phí và giá bán tác động như thế nào đến điểm hòa vốn. Tính toán giá trị kỳ vọng và mô tả được ý nghĩa của chúng. Nhận thức giữa tương quan xác định hoàn toàn tương quan độc lập và tương quan phủ định hoàn toàn của dòng tiền. Biết được việc mô phỏng được thực hiện như thế nào. Lên sơ đồ cây quyết định và tính toán kết quả của các khả năng xảy ra. Hiểu rõ những cách xác suất ước tính được ứng dụng vào trong thực tế. Giải thích về một vài cách quản trị rủi ro dự án. Lên danh sách vài cách chọn lựa dự án khi liên quan đến dòng tiền có rủi ro. Công ty ABC Texas là một ví dụ điển hình về những công ty kỹ thuật cao có quy mô nhỏ ngành được xem là có tốc độ tăng trường cao trong thời gian gần đây của nền kinh tế Mỹ. Với quy mô nhỏ của nó cùng với tinh thần năng động trong kinh doanh những công ty này có thể đáp ứng thị trường một cách nhanh chóng. Giám đốc của ABC nhận thức rõ sự quan trọng của sự linh hoạt. Bên cạnh đó ông ta cũng biết sự quan trọng của việc giảm giá thành trong sản xuất thông qua tự động hóa. Nhưng không may một chi tiêu vốn vào thiết bị tự động trong sản xuất có thể đòi hỏi một số vốn lớn và vì thế nhanh chóng làm giảm sự linh hoạt trong tương lai. Sự bất lực trong việc đáp ứng lại những thay đổi đột ngột của thị trường hoặc công nghệ có thể là những cơ hội đã bị bỏ lỡ. Các nhà quản trị đánh giá rủi ro đối với công ty sao cho nó là sự kết hợp của các khả năng khác nhau và tìm kiếm giải pháp để đạt được mục tiêu về hiệu quả nhưng giới hạn sự nhạy cảm đối với rủi ro. Họ phải giải quyết một chiến lược liên quan đến việc sử dụng thiết bị tự động hóa. -2- Những nhà quản trị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.