18 Quy luật bất biến phát triển công ty

Cuốn sách là sự kết hợp giữa các nhìn sắc sảo của một nhà báo với những kết quả khảo sát về quan điểm của công chúng về nhiều mặt hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay. Một danh tiếng tích cực không tự nhiên mà có, thay vào đó bạn phải tự mình tạo dựng, chăm sóc và giữ gìn mỗi tiếng của công ty nào cũng có thể bị đe dọa. | 18 quy luật bât biên PHÁT TRIEN DANH TIENG CONG TY Trong tnọi tỉìờỉ đại. tài sản quý giá nhất luôn là một danh tiếng không ủ vết ế f 1 Hfiy mua sách in hơp pháp đề ủng tíõ các Đơn vi xưa bán và các Tác giả. ỉ Lù V p A First News ThuVien nline 1 Bìa 4 Một danh tiếng tích cực không tự nhiên mà có thay vào đó bạn phải tự mình tạo dựng chăm sóc và gìn giữ mỗi ngày. Danh tiếng của công ty nào cũng có khả năng bị đe dọa và cuốn sách này sẽ là người trự lý đắc lực giúp các nhà điều hành quản lý danh tiếng của công ty. Những ví dụ minh họa làm sáng tỏ vấn đề cùng các lời khuyên đúc kết từ thực tế mà cuốn sách cung cấp sẽ giúp nhà điều hành xây dựng một danh tiếng lốl. cũng như bảo vệ và củng cố để danh tiếng lốl đẹp đó sông mãi trong lòng công chúng . - Yves Couette Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ben Jerry s. Cuốn sách là sự kết hợp giữa cái nhìn sắc sảo của một nhà báo với những kết quả khảo sát về quan điểm của công chúng về nhiều mặt hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay. Tác giả đã khái quát các nguyên tắc chủ đạo làm nên danh tiếng doanh nghiệp đồng thời hé mở những góc khuất trong việc quản lý danh tiếng dựa trên thực tế hoạt động của các công ty cụ thể. Tác giả không chỉ khẳng định tầm quan trọng của danh tiếng đối với chiến lược phát triển doanh nghiệp mà còn cung cấp một cẩm nang thiết yếu cho những công ty đang tìm kiếm cách thức xây dựng danh tiếng cho mình . - Joy Marie Sever Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Harris Interactive. 4 Lời giới thiệu Các nhà điều hành của những công ty có danh tiếng lốt hẳn đang cảm thấy khá cô đơn vào lúc này - bởi các vụ bê bối đã lần lượt hạ bệ hoặc làm ô danh hết công ty này đến công ty khác chỉ vì một sô nhà điều hành hoa mắt vì những món lợi nhuận kếch xù. Tầm nhìn về danh tiếng - thứ tài sản lâu và dài quý giá nhất của công ty - cũng bị che khuất. Họ chỉ biết sông cho hiện tại và vô tình hủy hoại danh tiếng của chính công ty mình. Những hành động đáng hổ thẹn của doanh nghiệp không chỉ cho thấy danh tiếng quý giá đến thế nào và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    20    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.