Dự án cấu trúc và cơ sơ dữ liệu

Để chuẩn bị cho việc xây dựng công trình phải tiến hành công tác khảo sát điều kiện địa chất khu vực. Một trong những công việc đó là khoan lấy mẫu đất đá để phân tích xác định các chỉ số cơ lí cũng như tính chất các lớp đất.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.