Dự án cấu trúc và cơ sơ dữ liệu

Để chuẩn bị cho việc xây dựng công trình phải tiến hành công tác khảo sát điều kiện địa chất khu vực. Một trong những công việc đó là khoan lấy mẫu đất đá để phân tích xác định các chỉ số cơ lí cũng như tính chất các lớp đất.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
193    2    1    07-05-2021