BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12

Cho hình chóp có ABC là tam giác vuông cân tại B, AC = a, SA^ (ABC) , góc giữa cạnh bên SB và đáy bằng 600. Tính thể tích của khối chóp.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    26    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.