Tiểu luận: Tìm hiểu về hình thức chính thể quân chủ đại nghị trên thế giới

Nhằm mục đích tự tim hiểu thêm về hình thức chính thể Nhà nước thông qua việc sưu tầm, tìm kiếm tư liệu, nhóm chúng em đã chọn cho mình đề tài: “Hình thức chính thể quân chủ Đại Nghị”- Một hình thức chính thể đang tồn tại ở nhiều nước phát triển trên Thế Giới hiện nay. | Là cơ quan quyền lực tối cao trong hệ thống hành chính quốc gia, nội các có trách nhiệm điều hành hoạt động của các cơ quan cấp dưới, có nhiệm vụ liên hệ với quốc hội về cách thức tiến hành hoạt động hành chính. Theo sự cố vấn và đồng ý của nội các,Nhật hoàng công bố những sửa đổi hiến pháp, luật, sắc lệnh, hiệp ước, trao huân chương tiếp đại biểu ngoại giao nước ngoài. Nhân dân nội cacs, thủ tướng đệ trình lên quốc hội các dự thảo luật báo cáo quốc hội tình hình đối nộil đối ngoại thực hiệnl giám sát toàn bộ công việc của chính phủ, ban hành các quy tắc thực thi hiến pháp, ban hành đạo luật, soạn thảo dự án ngân sách ngàn năm, giải tán hạ viện và yêu cầu cuộc bầu cử mới khi thấy cần. thủ tướng chịu trách nhiệm trước quốc hội về hoạt động của nội các, tòan thể nội các từ chức nếu thiếu khuyết thủ tướng. trên thực tế hầu hết các sáng kiến luật đều xuất phát từ nội các và các dự án luật, quy định này được chuẩn bị kỹ lưỡng nên các ủy ban quốc hội và các phiên họp toàn thể rất ít khi bị sửa đổi.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.