Khi nào cần nghiên cứu thương hiệu?

Các doanh nghiệp thường nghiên cứu thị trường khi muốn xác định nhu cầu về số lượng của các sản phẩm hiện tại hoặc dự đoán nhu cầu tiềm năng của các sản phẩm mới. Vậy, khi nào bạn cần thực hiện các nghiên cứu về thương hiệu? Đó là khi, bạn muốn biết khách hàng có nắm bắt được các thông tin về công ty của bạn hay không? Tại sao họ lại chọn sản phẩm mang thương hiệu của bạn chứ không phải của các đối thủ cạnh tranh? Làm thế nào để bạn có thể tạo. | Khi nào cân nghiên cứu thương hiệu Các doanh nghiệp thường nghiên cứu thị trường khi muốn xác định nhu cầu về số lượng của các sản phẩm hiện tại hoặc dự đoán nhu cầu tiềm năng của các sản phẩm mới. Vậy khi nào bạn cần thực hiện các nghiên cứu về thương hiệu Đó là khi bạn muốn biết khách hàng có nắm bắt được các thông tin về công ty của bạn hay không Tại sao họ lại chọn sản phẩm mang thương hiệu của bạn chứ không phải của các đối thủ cạnh tranh Làm thế nào để bạn có thể tạo dựng hình ảnh thương hiệu một cách thống nhất và sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng Nếu các nghiên cứu thị trường tập trung vào việc xác định nhu cầu của sản phẩm dịch vụ thì các nghiên cứu về thương hiệu nhằm tìm ra sự khác biệt giữa các sản phẩm dịch vụ trong suy nghĩ của khách hàng. Nếu các nghiên cứu thị trường là để xác định vị trí của những sản phẩm dịch vụ mới thì các nghiên cứu thương hiệu nhằm để tìm ra lý do tại sao khách hàng lại chọn mua những sản phẩm mới đó. Và cuối cùng trong khi các nghiên cứu thị trường là để xác định độ co dãn của giá cả thì các nghiên cứu thương hiệu lại để xác định và điều chỉnh mức giá cho hợp l ý. Rất nhiều công ty thực hiện nghiên cứu về thị trường. Đó là những nghiên cứu đơn thuần về mặt định lượng thông qua việc gọi điện thoại gửi email gửi thư tay trực tiếp đến người tiêu dùng hoặc thực hiện trên trang web online của công ty. Thỉnh thoảng các công ty cũng sử dụng các dịch vụ quảng cáo để kích thích và thu hút mọi người quan tâm đến các nghiên cứu thị trường của họ. Và thông thường các nghiên cứu này đều do các công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu định lượng tiến hành. Mục tiêu của việc nghiên cứu thương hiệu là để xây dựng duy trì và phát triển thương hiệu. Xây dựng thương hiệu không đơn giản chỉ là việc tạo ra và tiến hành đăng ký bảo hộ các yếu tố cấu thành thương hiệu rồi có thể yên tâm khai thác những lợi ích mà chúng mang lại. Thương hiệu sẽ không thể phát triển thậm chí sẽ khó tồn tại nếu chủ sở hữu không có các chiến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
163    18    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.