Những lãng phí ngân quỹ tiếp thị và cách phòng tránh

Một lần nữa lại đến thời điểm các phòng ban tiếp thị trong công ty bận rộn chuẩn bị lên kế hoạch ngân quỹ cho hoạt động của mình vào năm mới. Hãy coi đây là một cơ hội để đánh giá lại cách bạn sử dụng tiền bạc trong công việc này. Bao giờ cũng có những phương thức khác nhau để tránh lãng phí ngân quỹ mà vẫn đạt được hiệu quả tiếp thị cao. Để giúp bạn bắt đầu công việc thành công, dưới đây là 13 lãng phí ngân quỹ đối với hoạt động tiếp. | Những lãng phí ngân quỹ tiêp thị và cách phòng tránh Một lần nữa lại đến thời điểm các phòng ban tiếp thị trong công ty bận rộn chuẩn bị lên kế hoạch ngân quỹ cho hoạt động của mình vào năm mới. Hãy coi đây là một cơ hội để đánh giá lại cách bạn sử dụng tiền bạc trong công việc này. Bao giờ cũng có những phương thức khác nhau để tránh lãng phí ngân quỹ mà vẫn đạt được hiệu quả tiếp thị cao. Để giúp bạn bắt đầu công việc thành công dưới đây là 13 lãng phí ngân quỹ đối với hoạt động tiếp thị thường gặp nhất 1 Bỏ ra nhiều tiền đề tiêp cận sai đối tượng Lãng phí lớn nhất trong hoạt động tiếp thị là chi tiêu tiền bạc cho những hoạt động tiếp cận các đối tượng khách hàng không thích hợp. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các công ty B2B business-to-business không được dư dả tài chính cho lắm. Các hoạt động quảng cáo và triển lãm thương mại luôn là một khoản chi lớn mà trong khi đó nhiều khách hàng đến đây lại không đem lại lợi nhuận cho công ty. Đồng tiền bỏ ra sẽ hiệu quả hơn nếu bạn tiếp cận trực tiếp với các cá nhân hoặc công ty có thể mua sắm sản phẩm dịch vụ của bạn. Việc xây dựng một cơ sở dữ liệu các đối tượng tiếp thị mục tiêu không chỉ mang tính chiến lược lâu dài mà nó còn là khoản đầu tư tiếp thị tốt nhất mà bạn có thể thực hiện. 2 Giới thiệu khách hàng tiềm năng mà bộ phận bán hàng không muốn Lãng phí lớn thứ hai là bộ phận tiếp thị và bán hàng phối hợp không ăn ý. Bộ phận bán hàng không muốn theo đuổi những khách hàng tiềm năng mà bộ phận tiếp thị giới thiệu. Trong khi đáng ra mọi việc phải diễn ra ngược lại thì công việc mới hiệu quả. Nhiệm vụ của các nhân viên quản l ý cao cấp là phải đảm bảo để hai bộ phận này hoạt động ăn khớp với nhau. 3 Thất bại trong việc biến khách hàng tiềm năng thành người mua hàng Bạn hãy đầu tư để xây dựng đội ngũ các nhân viên phát triển khách hàng tiềm năng. Thường thường họ được gọi là Đội ngũ bán hàng nội bộ Inside Sales hoặc Tiếp thị từ xa Telemarketing nhưng cả hai cụm từ trên đều không miêu tả được chính xác vai trò của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    16    1    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.