Sản phẩm mới - vị cứu tinh lúc khó khăn (Phần cuối)

Phần cuối: Thực thi ý tưởng của bạn Những sản phẩm mới đầy sáng tạo luôn là nguồn năng lượng mạnh mẽ cho cỗ máy tăng trưởng kinh doanh của bạn. Song cũng như bất cứ nguồn năng lượng nào khác, bạn phải biết tận dụng một cách thích hợp nhất. Thực thi ý tưởng của bạn Theo những nghiên cứu trong thời gian gần đây, khoảng 1/3 những ý tưởng phát triển sản phẩm mới không thành công trên thực tế, thậm chí, trong một vài ngành kinh doanh, con số thất bại còn lớn hơn nhiều. Cách thức. | Sản phâm mới - vị cứu tinh lúc khó khăn Phần cuối pR DưCT ỊqEW r Photo Coming Soon Phần cuối Thực thi ý tưởng của bạn Những sản phẩm mới đầy sáng tạo luôn là nguồn năng lượng mạnh mẽ cho cỗ máy tăng trưởng kinh doanh của bạn. Song cũng như bất cứ nguồn năng lượng nào khác bạn phải biết tận dụng một cách thích hợp nhất. Thực thi ý tưởng của bạn Theo những nghiên cứu trong thời gian gần đây khoảng 1 3 những ý tưởng phát triển sản phẩm mới không thành công trên thực tế thậm chí trong một vài ngành kinh doanh con số thất bại còn lớn hơn nhiều. Cách thức để nâng cao cơ hội thành công với những ý tưởng tốt là cẩn trọng tiến từng bước trên con đường phát triển sản phẩm mới. Việc phát triển một sản phẩm mới có thể được miêu tả như một quy trình năm giai đoạn bắt đầu với việc đưa ra ý tưởng và kết thúc là tiếp thị sản phẩm hoàn thiện. Ở giữa là những quy trình đánh giá và trình diễn ý tưởng sản phẩm bảo vệ ý tưởng. Dưới đây là chi tiết trên từng giai đoạn Đưa ra ý tưởng. Việc đưa ra ý tưởng bao gồm hai phần xây dựng một ý tưởng và phát triển nó cho hoạt động bán hàng. Có rất nhiều kỹ thuật tốt để xây dựng ý tưởng bao gồm việc huy động chất xám tập thể những liên tưởng ngẫu nhiên và thậm chí cả trong giấc mơ. Bạn có thể đưa ra một danh sách dài các ý tưởng và sau đó gạn lọc chúng chỉ còn một vài ý tưởng hứa hẹn thành công nhất. Đánh giá và thể hiện những ý tưởng sản phẩm. Mọi người đều yêu thích các ý tưởng của mình nhưng điều đó không có nghĩa rằng những người khác cũng thế. Khi đánh giá mức độ tiềm năng của những ý tưởng các ý kiến khách quan sẽ rất quan trọng với bạn. Để có sự giúp đỡ về những vấn đề kỹ thuật nhiều công ty đã đưa ý tưởng của họ tới các phòng thí nghiệm các chuyên gia các công ty phát triển sản phẩm và cả các trường đại học hay các trung tâm dịch vụ kiểm tra kỹ thuật. Một kỹ thuật được sử dụng khá phổ biến đó là PIES Preliminary Innovation Evaluation System . Đây là một phương pháp chính thống để đánh giá mức độ tiềm năng của các phát minh và ý tưởng. Bảo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.