Tài liệu tiếp thị cho mọi công ty nhỏ Thời gian trôi đi, bạn sẽ muốn cung

Tài liệu tiếp thị cho mọi công ty nhỏ Thời gian trôi đi, bạn sẽ muốn cung cấp các thông tin khác nhau về công ty bạn cho nhiều đối tượng khác nhau, từ các nhân viên, nhà đầu tư, giới truyền thông, các khách hàng hiện tại và tiềm năng. Vậy những dữ liệu cần thiết của bạn là gì? Thành công của công ty bạn phụ thuộc phần lớn vào kết quả truyền tải các thông tin này tới mọi người, còn kết quả đó lại phụ thuộc khá nhiều cách thức bạn chuẩn bị các dữ liệu đó,. | m A 1 Æ J Ấ J1 1 V J 1 Tài liệu tiêp thị cho mọi công ty nhỏ Thời gian trôi đi bạn sẽ muốn cung cấp các thông tin khác nhau về công ty bạn cho nhiều đối tượng khác nhau từ các nhân viên nhà đầu tư giới truyền thông các khách hàng hiện tại và tiềm năng. Vậy những dữ liệu cần thiết của bạn là gì Thành công của công ty bạn phụ thuộc phần lớn vào kết quả truyền tải các thông tin này tới mọi người còn kết quả đó lại phụ thuộc khá nhiều cách thức bạn chuẩn bị các dữ liệu đó từ hồ sơ công ty sản phẩm tới tiểu sử của các nhân viên chủ chốt. Bạn nên có sẵn 8 loại dữ liệu tiếp thị dưới đây để có thể phân phát bất cứ lúc nào. Đó là 1. Tài liệu giới thiệu về công ty Đây là tài liệu sẽ cung cấp các thông tin quan trọng tổng hợp và đa dạng về công ty bạn cho các nhân viên nhà đầu tư tiềm năng các nhà phân tích và giới truyền thông. Bộ hồ sơ giới thiệu về công ty nên bao gồm những thông tin sau - Ngày thành lập công ty - Địa chỉ trụ sở chính và các chi nhánh văn phòng đại diện trực thuộc - Tên và lý lịch vắn tắt của các thành viên sáng lập các nhà quản lý cấp cao trong công ty - Địa chỉ liên lạc - Bản thông báo tóm tắt nhiệm vụ. 2. Tài liệu giới thiệu về sản phẩm Hãy đảm bảo rằng mỗi loại sản phẩm hay dịch vụ của bạn đều có riêng một bản giới thiệu chi tiết trong đó bao gồm các thông tin như - Tính năng của sản phẩm - Các đặc tính riêng biệt - So sánh với các sản phẩm tương tự trên thị trường Mức độ chất lượng Độ tin cậy - Giá thành. 3. Tiểu sử các thành viên sáng lập và nhà quản lý cấp cao Bạn hãy chuẩn bị sẵn tiểu sử của mỗi thành viên sáng lập của công ty các nhà quản lý cấp cao và thành viên trong hội đồng quản trị. Tiểu sử đó nên bao gồm các thông tin về trình độ kinh nghiệm làm việc phần thưởng chức danh cũng như các xuất bản phẩm của họ. 4. Bản bố cáo nhiệm vụ kinh doanh Bản thông báo này sẽ động viên và định hướng cho các nhân viên cua công ty cũng như đem lại cho những nhân viên mới một vài nhận thức khái quát về hoạt động của công ty. Bạn cũng có thể giới thiệu bản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
80    453    10    17-07-2024
48    88    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.