VOC - Oxy cung cấp sự sống cho cơ thể kinh doanh (Phần 1)

Trong tiếp thị và tăng trưởng kinh doanh, sự ủng hộ của các khách hàng có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Song trên thực tế, nhiều công ty đã không tạo ra được lợi thế này, những nỗ lực tiếp thị của họ dường như không khớp với nhu cầu và tình cảm của các“thượng đế”. Rõ ràng cánh buồm kinh doanh ngày nay đang rất cần một luồng gió tiếp thị mới. Ý nghĩ đầu tiên của bạn khi tiến hành tiếp thị và kinh doanh là gì? Chắc chắn, đó là sự thu hút khách hàng. Vì. | VOC - Oxy cung cấp sự sống cho cơ thể kinh doanh Phần 1 Trong tiếp thị và tăng trưởng kinh doanh sự ủng hộ của các khách hàng có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Song trên thực tế nhiều công ty đã không tạo ra được lợi thế này những nỗ lực tiếp thị của họ dường như không khớp với nhu cầu và tình cảm của các thượng đế . Rõ ràng cánh buồm kinh doanh ngày nay đang rất cần một luồng gió tiếp thị mới. Ý nghĩ đầu tiên của bạn khi tiến hành tiếp thị và kinh doanh là gì Chắc chắn đó là sự thu hút khách hàng. Vì vậy việc tạo ra một cầu nối trực tiếp giữa công ty với lòng tin và tình cảm của khách hàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc hiểu rõ nhu cầu của khách hàng luôn là nhân tố quyết định giúp bạn giữ chân các khách hàng cũ và thu hút được các khách hàng mới. Vậy câu hỏi được đặt ra bạn phải xác định các vấn đề liên quan tới khách hàng như thế nào để áp dụng chúng trong các hoạt động tiếp thị Việc trả lời cho câu hỏi trên đã dẫn tới sự ra đời của một khái niệm mới Tiếng nói của khách hàng Voice of Customer - VOC . Đầu những năm 90 của thế kỷ trước khi khái niệm VOC mới xuất hiện nó đã được nhiều người chú ý tới như là một quy trình khuôn mẫu một cách thức cho các công ty nắm bắt những suy nghĩ tình cảm của khách hàng để định hướng cho việc sản xuất sản phẩm dịch vụ của mình. Nhưng cùng với thời gian VOC dần dần bị quên lãng trong sự bùng nổ của công nghệ thông tin và sự xuất hiện phong phú của các thị trường mới. Ngày càng có nhiều khách hàng thị trường và các giao dịch kinh doanh mới cho các công ty theo đuổi. Dẫn đến việc kinh doanh phát triển theo chiều rộng các hoạt động tìm hiểu khách hàng và định hướng theo đúng nhu cầu nhằm gia tăng sự thoả mãn của họ không còn được chú tâm nữa. Những hoạt động tiếp thị trực tiếp cá nhân hoá và theo nhu cầu của thị trường đã thắng thế hoạt động tiếp thị với sự nghiên cứu cẩn trọng có đánh giá các nhu cầu của khách hàng và đảm bảo để sản phẩm dịch vụ phù hợp nhất với khách hàng. Ngày nay VOC bắt đầu quay trở lại vị trí trung tâm của các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.