VOC - Oxy cung cấp sự sống cho cơ thể kinh doanh (Phần 3)

VOC - Oxy cung cấp sự sống cho cơ thể kinh doanh (Phần 3) Phần 3: Quy trình VOC 8 bước Phần này diễn tả một chuỗi các hành động chi tiết về việc thu thập, xử lý và triển khai VOC. Nhiều các hành động trong số đó tập trung vào quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm mới, nhưng cũng có một vài hành động được áp dụng cả trong lĩnh vực dịch vụ. Tất cả được thể hiện trong Quy trình VOC 8 bước, hay còn được gọi là Chu trình VOC chuẩn mực. 1/ Khách hàng. | VOC - Oxy cung cấp sự sống cho cơ thể kinh doanh Phần 3 Phần 3 Quy trình VOC 8 bước Phần này diễn tả một chuỗi các hành động chi tiết về việc thu thập xử lý và triển khai VOC. Nhiều các hành động trong số đó tập trung vào quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm mới nhưng cũng có một vài hành động được áp dụng cả trong lĩnh vực dịch vụ. Tất cả được thể hiện trong Quy trình VOC 8 bước hay còn được gọi là Chu trình VOC chuẩn mực. 1 Khách hàng là trọng tâm Tại một cuộc hội thảo về Quản lý Khách hàng ở Dublin Frederick Reichheld một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng cho biết Tăng trưởng lợi nhuận có thể mua hay làm ra . Cách thức duy nhất để làm ra những tăng trưởng dài hạn là xây dựng lòng trung thành hợp lý của các nhân viên khách hàng cổ đông và các nhà đầu tư đối với công ty của bạn. Bạn sẽ không thể thực hiện điều này đơn giản bằng cách nỗ lực mà chỉ có thể thông qua một chu trình coi các khách hàng là trọng tâm trong mỗi quyết định đưa ra . VOC đơn giản là huyết mạch của chu trình đó. 2 Thu thập dữ liệu Theo các nguồn thông tin tại NASA lượng dữ liệu trên thế giới tăng gấp đôi sau 13 tháng. Những thông tin về thái độ mục đích và hành vi của khách hàng là vô cùng phong phú và đa dạng. Điều này nhiều khi dẫn tới tình trạng quá tải. Một trong những công ty bán lẻ hàng đầu tại Anh thu thập trung bình 110 thông tin khác nhau về một khách hàng. Từng người trong số 7 triệu khách hàng của công ty bán lẻ này thực hiện trung bình 10 giao dịch mua sắm trong một tháng. Điều này có nghĩa rằng trong một năm công ty sẽ có trên 100 tỷ thông tin dữ liệu khác nhau để làm cơ sở cho các quyết định. Trên thực tế công ty chỉ quan tâm duy nhất tới 10 lĩnh vực thông tin khác nhau. Những phân tích của công ty chỉ dựa trên 10 loại dữ liệu định lượng và định tính mà họ cho là đại diện cho các hành vi tiêu biểu nhất. 3 Giải thích Dữ liệu không có minh hoạ sẽ trở nên vô nghĩa. Các dữ liệu được xử lý sẽ trở thành thông tin thông tin có minh hoạ sẽ trở thành kiến thức. .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG