Xác định thời điểm thích hợp để xây dựng kế hoạch marketing Khi được

Khi được hỏi:“Khi nào là thời điểm thích hợp nhất để xây dựng và triển khai kế hoạch marketing trong năm? Rất nhiều người sẽ trả lời bạn rằng: “Không có thời điểm nào thích hợp hơn hiện tại”. Đó không chỉ bởi vì đã sắp hết tháng Hai, và cũng không có nghĩa là đã quá muộn để lên kế hoạch marketing cho năm nay. Jay Levinson, đồng tác giả cuốn sách “Marketing du kích trong 30 ngày”, đã nói: có hai thời điểm thích hợp nhất để triển khai một chiến lược marketing. Thời điểm thứ nhất là. | Xác định thời điểm thích hợp để xây dựng kế hoạch marketing Khi được hỏi Khi nào là thời điểm thích hợp nhất để xây dựng và triển khai kế hoạch marketing trong năm Rất nhiều người sẽ trả lời bạn rằng Không có thời điểm nào thích hợp hơn hiện tại . Đó không chỉ bởi vì đã sắp hết tháng Hai và cũng không có nghĩa là đã quá muộn để lên kế hoạch marketing cho năm nay. Jay Levinson đồng tác giả cuốn sách Marketing du kích trong 30 ngày đã nói có hai thời điểm thích hợp nhất để triển khai một chiến lược marketing. Thời điểm thứ nhất là ngay bây giờ ngay thời điểm này và thời điểm thứ hai là bất cứ khi nào mà bạn bắt tay vào kinh doanh. Nếu bạn đã bỏ lỡ cơ hội lập kế hoạch marketing khi bắt đầu kinh doanh và chẳng có cách nào để thời gian quay trở lại thì bạn hãy tập trung xây dựng nó ngay bây giờ. Hoạt động marketing rất phức tạp. Nó là tập hợp của rất nhiều chiến lược và các thành tố khác nhau và để hoạt động marketing có hiệu quả việc đầu tiên là bạn phải lên kế hoạch sau đó tập hợp nguồn lực để kiên định thực hiện kế hoạch mà bạn xây dựng. Việc thiết lập ra một lịch trình cho việc thực hiện kế hoạch marketing là cách tốt nhất để tổ chức các hoạt động marketing của bạn. Và lịch trình thực hiện kế hoạch cũng được xem như là một tài liệu làm việc cần thiết mà bất cứ khi nào cần bạn có thể xem lại và cập nhật thêm kế hoạch trong suốt cả năm. Lịch trình thực hiện kế hoạch marketing không phải được xây dựng dựa trên sự tưởng tượng hay tính võ đoán. Bạn nên tham khảo và sử dụng biểu đồ. Trục X là trục thời gian. Trục Y là các sáng kiến marketing các sự kiện hoặc các hoạt động marketing bạn sẽ thực hiện trong năm kế hoạch. Ví dụ nếu bạn có dự định thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng hai tháng một lần bắt đầu từ tháng Hai bạn có thể đặt vào trục X các cột tháng Hai tháng Tư tháng Sáu tháng Tám tháng Mười tháng Mười Hai. Nếu như bạn có dự định phát hành thư chào hàng mỗi tháng một lần tên các tháng trong năm sẽ được đặt trên đầu các cột của trục X tương ứng với tên hoạt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.