Xây dựng chiến lược thương hiệu mạnh

Cùng đích đến là xây dựng một thương hiệu mạnh nhưng có nhiều hướng đi. Một chiến lược đã mang lại kết quả tốt cho doanh nghiệp A, không có nghĩa là sẽ mang lại thành công cho doanh nghiệp B. Bạn phải chọn một hướng đi phù hợp với đặc điểm thị trường, tình hình cạnh tranh và khả năng của mình. Song trước hết, để làm được điều đó, phải hiểu tại sao thương hiệu lại được coi là chiến lược và thế nào là xây dựng chiến lược thương hiệu. Để cạnh tranh với các sản. | A. 1 1 Ấ 1 À 1 1 A. 1 Xây dựng chiên lược thương hiệu mạnh Cùng đích đến là xây dựng một thương hiệu mạnh nhưng có nhiều hướng đi. Một chiến lược đã mang lại kết quả tốt cho doanh nghiệp A không có nghĩa là sẽ mang lại thành công cho doanh nghiệp B. Bạn phải chọn một hướng đi phù hợp với đặc điểm thị trường tình hình cạnh tranh và khả năng của mình. Song trước hết để làm được điều đó phải hiểu tại sao thương hiệu lại được coi là chiến lược và thế nào là xây dựng chiến lược thương hiệu. Để cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường khoảng 95 những người đứng đầu các công ty cho rằng cần phải làm cho sản phẩm của mình tốt hơn. Đó là cách thông thường. Nếu bạn là người lãnh đạo hãng dịch vụ viễn thông không dây bạn cố gắng xây dựng một cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến làm hài lòng những người sử dụng dịch vụ với các linh kiện thiết bị hòa hảo một hệ thống dịch vụ hoàn chỉnh dịch vụ giá trị gia tăng hấp dẫn giá cả cạnh tranh. Tốt thôi điều này là hoàn toàn chính xác và các đối thủ cạnh tranh của bạn cũng có những nỗ lực giống như thế. Làm tốt những gì mà bạn cho rằng phải làm - đó là điều kiện tiên quyết trong cạnh tranh. Tốt hơn hiện tại - là một sự nỗ lực đáng trân trọng song đây cũng chưa phải là một chiến lược đặc biệt khi nó không diễn ra trong một thời gian dài. Các sản phẩm hàng hóa cùng loại có xu hướng hội tụ đến những tiêu chuẩn gần giống nhau thấp hơn hoặc cao hơn một chút về chi phí giá cả đặc tính và chất lượng sản phẩm độ tinh tế về công nghệ và chất lượng dịch vụ. Và sau đó thì sao Bạn có tin rằng mình sẽ tiếp tục cạnh tranh được không Bạn cũng có thể thu hút những khách hàng bằng cách khác với những gì mà các đối thủ cạnh tranh của mình vẫn làm. Bạn có thể mở rộng các đối tượng khách hàng bằng cách không chỉ quan tâm đến nhu cầu của các khách hàng truyền thống những người đã hài lòng đối với các sản phẩm của bạn. Nokia là một ví dụ khi quyết định biến sản phẩm điện thoại di động thành một phụ tùng thời thượng và sau đó là một công cụ giải .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    14    1    25-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.