AUTOCAD - 3D

Tham khảo tài liệu 'autocad - 3d', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài 1 Kiến thức cơ sở về mô hình 3D I. Giới thiệu về mô hình 3D Bản vẽ 2D là tập hợp các đoạn thẳng và đường cong đường tròn cung tròn elíp . nằm trong mặt phẳng XY. Trong bản vẽ 3D ta thêm vào trục Z. Dữ liệu CAD Lịch sử phát triển mô hình 3D bắt đầu bằng việc tạo mặt 21 2 chiều sau đó dạng khung dây mặt cong và cuối cùng là Solid khối rắn. Mô hình 21 2 chiều Mô hình mặt 21 2 chiều được tạo theo nguyên tắc kéo các đối tượng 2D theo true Z thành các mặt 21 2 chiều. Mô hình khung dây Wireframe modeling Mô hình khung dây được tạo bao gồm các điểm trong không gian và các đường thẳng đường cong nối chúng lại với nhau. Hxnh 1 Các mặt không được tạo nên mà chỉ có các đường biên mô hình này chỉ có kích thước các cạnh nhưng không có thể tích như mặt cong hoặc khối lượng như solid. Toàn bộ các đối tượng của mô hình đều được nhìn thây. Mô hình mặt cong Surface modeling Mô hình mặt cong biểu diễn đối tượng tốt hon mô hình khung dây vì các cạnh của mô hình khung dây được trải bằng các mặt được đinh nghĩa bằng công thức toán học. Mô hình mặt có thể tích nhưng không có khối lượng mô hình dạng này có thể che các nét khuất và tô bóng. Hxnh 2 I. 4 Mô hình Solid Solid modeling Mô hình solid khối rắn là mô hình biểu diễn vật thể ba chiều hoàn chỉnh nhất mô hình này bao gồm các cạnh mặt và các đặc điểm bên trong để nhìn thấy toàn bộ bên trong mô hình ta có thể dùng lệnh cắt solid. Những mô hình solid ta có thể tính thể tích và đặc tính về khối lượng. II. Một số lệnh quan sát mô hình 3D cơ bản 1. Lệnh Vpoint - Công dụng Quan sát mô hình 3D xác đinh điểm nhìn đến mô hình 3D. Điểm nhìn chỉ xác đinh hướng nhìn còn khoảng cách nhìn không ảnh hưởng đến sự quan sát - Cách vào lệnh Menu Bar Toolbar Nhập View 3D ViewWpoint View Vpoint VP Command VpointJ Current view direction VIEWDIR Specify a view point or Rotate display compass and tripod -1 -1 1 J Nếu ta quan sát điểm nhìn là 0 0 1 thì hình chữ nhật này như sau Nếu quan sát điểm nhìn là 1 -1 1 thì hình chữ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.