Thiết kế Autocad_ Chương 1

CHƯƠNG I MỞ ĐẦU - 1. Giới thiệu Autocad CAD là chữ viết tắt của Computer – Aided Design hoặc Computer – Aided Drafting. Do đó phần mềm Cad có nghĩa là phần mềm trợ giúp vẽ và thiết kế bằng máy tính. Phần mềm Cad đầu tiên là Sketchpad xuất hiện vào năm 1962 được viết bởi Ivan Sutherland thuộc trường kĩ thuật Massachsetts. Sử dụng phần mềm Cad ta có thể vẽ thiết kế các bản vẽ hai chiều (2D – chức năng Drafting), thiết kế mô hình 3 chiều (3D-chức năng Modeling), tính toán kết cấu bằng phương pháp phần. | CHƯƠNG I MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu Autocad CAD là chữ viết tắt của Computer - Aided Design hoặc Computer - Aided Drafting. Do đó phần mềm Cad có nghĩa là phần mềm trợ giúp vẽ và thiết kế bằng máy tính. Phần mềm Cad đầu tiên là Sketchpad xuất hiện vào năm 1962 được viết bởi Ivan Sutherland thuộc trường kĩ thuật Massachsetts. Sử dụng phần mềm Cad ta có thể vẽ thiết kế các bản vẽ hai chiều 2D - chức năng Drafting thiết kế mô hình 3 chiều 3D-chức năng Modeling tính toán kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn FEA- chức năng Analysis Các phần mềm Cad có 3 đặc điểm nổi bật sau - Chính xác. - Năng suất cao nhờ các lệnh sao chép thực hiện bản vẽ nhanh . - Dẽ dàng trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác. AutoCad là phần mềm của hãng AutoDesk dùng để thực hiện các bản vẽ kí thuật trong các ngành Xây dựng Cơ khí Kiến trúc Điện Bản đồ . Bản vẽ nào thực hiện được bằng tay thì có thể vẽ bằng phần mềm AutoCad. AutoCad là một trong các phần mềm thiết kế sử dụng cho máy tính cá nhân PC . Hãng AutoDesk nhà sản xuất AutoCad là một trong năm hãng sản xuất hàng đầu của thế giới. Là sinh viên học phần mềm AutoCad giúp bạn trao đổi các kĩ năng làm việc công nghiệp. Ngoài ra ngày càng nhiều người sử dụng phần mềm AutoCad hơn các phần mềm thiết kế khác. Nếu bạn học AutoCad là phần mềm thiết kế đầu tiên thì nó là cơ sở cho bạn tiếp thu các phần mềm CAD vì phương pháp vẽ và các lệnh trong AutoCad được sử dụng trong các phần mềm này 2. Khởi động AutoCad Để khởi động AutoCAD 2005 ta có thể thực hiện theo các cách sau Double click vào biểu tượng AutoCAD 2005 trên màn Desktop. Click vào nút Start Programs Autodesk AutoCAD 2005. hình Sau khi khởi động AutoCAD ta có màn hình làm việc Đi từ trên xuống dưới ta có các thanh sau Thanh tiêu đề Title Bar với tên ban đầu là . IẼ AutoCAD 2005 - Thanh menu Trên Menu bar có nhiều trình đơn nếu ta chọn một trình đơn nào đó thì một thực đơn thả Full Down Menu sẽ hiện ra để ta chọn lệnh kế tiếp. Thanh công cụ chuân Standard Toolbar Hiển thị

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.