Thiết kế Autocad_ Chương 2

CHƯƠNG II CÁC LỆNH THIẾT LẬP BẢN VẼ CƠ BẢN 1. Thiết lập giới hạn bản vẽ bằng lệnh New Khi thực hiện lệnh New xuất hiện hộp thoại Start up - - Tại nút Start from Scatch nếu ta chọn Metric và nhấn OK thì ta chọn giới hạn bản vẽ là 420, 297 và đơn vị vẽ theo hệ Met (milimeter); Các lệnh và biến liên quan bản vẽ hệ Mét Lệnh liên quan Mô tả lệnh Biến Giá trị mặc định Units Đơn vị LUNITS 2 (Decimal) Limits Giới hạn bản vẽ LIMMAX 420, 297 Snap Bước nhảy SNAPUNIT 10 Grid. | CHƯƠNG II CÁC LỆNH THIẾT LẬP BẢN VẼ CƠ BẢN 1. Thiết lập giới hạn bản vẽ bằng lệnh New Khi thực hiện lệnh New xuất hiện hộp thoại Start up - Tại nút Start from Scatch nếu ta chọn Metric và nhấn OK thì ta chọn giới hạn bản vẽ là 420 297 và đơn vị vẽ theo hệ Met milimeter Các lệnh và biến liên quan bản vẽ hệ Mét Lệnh liên quan Mô tả lệnh Biến Giá trị mặc định Units Đơn vị LUNITS 2 Decimal Limits Giới hạn bản vẽ LIMMAX 420 297 Snap Bước nhảy SNAPUNIT 1 0 Grid Mật độ lưới GRIDUNIT 10 LTSCALE Tỉ lệ dạng đường LTSCALE 1 DIMSCALE Tỉ lệ kích thước DIMSCALE 1 Text Dtext Mtext Text height TEXTSIZE Hatch Bhatch Tỉ lệ mặt cắt HPSIZE 1 Trong trường hợp này thì các biến và lệnh liên quan được thiết lập theo bản trên. Các dạng đường linestyle và mẫu mặt cắt hatch pattern theo ISO ta không cần định lại tỉ lệ - Nếu chọn English thì đơn vị vẽ là Inch và giới hạn bản vẽ là 12 9. - Nếu muốn định bản vẽ với giới hạn khác 420 x 290 ví dụ 597x420 thì trên hộp thoại Start up ta chọn trang Use a Wizard và ta sẽ thiết lập bản vẽ bằng cách lần lượt chọn định đơn vị units giới hạn bản vẽ area . Tại đó ta có hai lựa chọn Quick setup Ta thực hiện theo 2 bước Bước 1 Chọn đơn vị Decimal Theo hệ số 10 Engineering 1 Kĩ thuật hệ Anh Architiectural 1 -3 Kiến trúc hệ Anh Fractional 15 Phân số Scientific 01 Đơn vị khoa học Ta chọn Decimal trên hộp thoại này Bước 2 Chọn giới hạn bản vẽ click Next ta có hộp thoại Ở hộp thoại này ta nhập chiều rộng bản vẽ vào ô Width theo trục X và chiều dài Length theo trục Y 2. Định giới hạn bản vẽ Limits Lệnh Limits xác định kích thước vùng đồ hoạ bằng cách xác định các điểm gốc trái phía dưới Lower left corner và gốc phải trên Upper right corner bằng toạ độ X Y. Nếu ta muốn thay đổi đã chọn Metric các giá trị này thì trước khi vẽ ta phải sử dụng lệnh Limits. Quy ước Chiều trục X Y trong AutoCAD tương tự chiều X Y khi vẽ đồ thị Command Limits Specify lower left corner or ON OFF Specify upper right corner 420 297 Điểm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.