Thiết kế Autocad_ Chương 3

CHƯƠNG III CÁC KĨ THUẬT VẼ CƠ BẢN Trong chương này chúng ta tìm hiểu các đối tượng mà AutoCAD có thể vẽ, các phương thức nhập toạ độ điểm và các kĩ thuật vẽ cơ bản như: đường thẳng (line), cung tròn (arc), đường tròn (circle), 1- Các đối tượng vẽ 2D của AutoCAD Thành phần cơ bản nhất (nhỏ nhất) trong bản vẽ AutoCAD được gọi là đối tượng (object hoặc entity), ví dụ một đối tượng có thể là đoạn thẳng (line), cung tròn (arc) vẽ hình nhật bằng lệnh Line gồm 4 đối tượng Các lệnh. | CHƯƠNG III CÁC KĨ THUẬT VẼ CƠ BẢN Trong chương này chúng ta tìm hiểu các đối tượng mà AutoCAD có thể vẽ các phương thức nhập toạ độ điểm và các kĩ thuật vẽ cơ bản như đường thẳng line cung tròn arc đường tròn circle . 1- Các đối tượng vẽ 2D của AutoCAD Thành ph ần cơ bản nhất nhỏ nhất trong bản vẽ AutoCAD được gọi là đối tượng object hoặc entity ví dụ một đối tượng có thể là đoạn thẳng line cung tròn arc . vẽ hình nhật bằng lệnh Line gồm 4 đối tượng Các lệnh vẽ Draw Commands tạo nên các đối tượng. Thông thường tên lệnh vẽ trùng tên với đối tượng mà nó tạo nên tiếng Anh . Trong AutoCAD các đối tượng được tạo có thể là các đối tượng đơn Simple objects hoặc đối tượng phức Complex objects . Các đối tượng đơn bao gồm point điểm line arc circle. Các đối tượng phức là 1 hình gồm có Ellipse đường elip Polygon đa giác đều Pline đa tuyến Donut hình vành khăn Spline Xline Mline . Các đối tượng phức được cấu tạo từ một hoặc nhiều phân đoạn segment và liên kết chúng thành một đối tượng duy nhất. Phân đoạn trong đối tượng phức có thể là đoạn thẳng hoặc cung tròn. 1- Các phương pháp nhập toạ độ điểm Các lệnh vẽ nhắc chúng ta phải nhập toạ độ các điểm vào trong bản vẽ. Ví dụ khi ta thực hiện lệnh Line xuất hiện các dòng nhắc Specify first point Specify next point or Undo yêu cầu ta nhập toạ độ điểm đầu và điểm cuối vào bản vẽ. Sau khi ta nhập toạ độ hai điểm vào thì AutoCAD sẽ cho chúng ta đoạn thẳng nối 2 điểm đó. Trong bản vẽ 2 chiều 2D thì ta chỉ cần nhập hoành độ X và tung độ Y còn trong bản vẽ 3 chiều ta phải nhập thêm cao độ Z . Có 6 phương pháp nhập toạ độ một điểm vào trong bản vẽ 1 Dùng phím chọn Pick của chuột kết hợp với các phương thức truy bắt điểm của đối tượng 2 Toạ độ tuyệt đối Nhập toạ độ tuyệt đối X Y của điểm theo gốc toạ độ 0 0 . Chiều của trục quy định như hình vẽ . 3 Toạ độ cực Nhập toạ độ cực của điểm D a theo khoảng cách D từ điểm đang xét đến gốc toạ độ 0 0 và góc nghiêng a so với đường chuẩn 4 Toạ độ tương đối Nhập toạ độ của điểm theo điểm cuối cùng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.