Thiết kế Autocad_ Chương 4

CHƯƠNG IV CÁC KĨ THUẬT HIỆU CHỈNH CƠ BẢN Ðể hiệu chỉnh một đối tượng trong bản vẽ AutoCAD việc đầu tiên là ta chỉ định đối tượng nào cần hiệu chỉnh. AutoCAD trợ giúp cho chúng ta 1 bộ chỉ định đối tượng (Object Selection Settings) với các phương pháp khác nhau được AutoCAD kiểm soát. Trước khi đi vào hiệu chỉnh đối tượng của bản vẽ, chúng ta đi sâu vào chi tiết của bộ chỉ định đối tượng của AutoCAD. 1- Các phương pháp lựa chọn đối tượng Khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh (Modify Command) tại. | CHƯƠNG IV CÁC KĨ THUẬT HIỆU CHỈNH CƠ BẢN Để hiệu chỉnh một đối tượng trong bản vẽ AutoCAD việc đầu tiên là ta chỉ định đối tượng nào cần hiệu chỉnh. AutoCAD trợ giúp cho chúng ta 1 bộ chỉ định đối tượng Object Selection Settings với các phương pháp khác nhau được AutoCAD kiểm soát. Trước khi đi vào hiệu chỉnh đối tượng của bản vẽ chúng ta đi sâu vào chi tiết của bộ chỉ định đối tượng của AutoCAD. 1- Các phương pháp lựa chọn đối tượng Khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh Modify Command tại dòng nhắc Select objects ta chọn đối tượng hiệu chỉnh theo các phương pháp khác nhau. Khi dòng nhắc Select objects xuất hiện thì các sợi tóc biến mất chỉ còn một ô vuông gọi là ô chọn Pickbox . Ta dùng ô chọn này để chọn đối tượng nếu đối tượng được chọn thì đối tượng này được chọn thì đối tượng này có dạng đường đứt. Để kết thúc việc lựa chọn hoặc bắt đầu thực hiện ta ấn phím Enter tại dòng nhắc Select objects Các phương pháp lựa chọn đối tượng Pickbox Dùng ô vuông chọn mỗi lần ta chỉ chọn được một đối tượng. Tại dòng nhắc Select objects xuất hiện ô vuông ta kéo ô vuông này giao với đối tượng cần chọn và nhấp phím chọn. Auto Tại dòng nhắc Select objects ta chọn hai điểm để xác định khung cửa sổ. - Nếu điểm đầu tiên bên trái điểm thứ hai bên phải thì những đối tượng nào nằm trong khung cửa sổ được chọn. - Nếu điểm đầu tiên bên phải và điểm thứ hai bên trái thì những đối tượng nào nằm trong và giao với khung cửa sổ sẽ được chọn. Window W Dùng khung cửa sổ để lựa chọn đối tượng. Tại dòng nhắc Select objects ta nhập W. Chọn hai điểm W1 và W2 để xác định khung cửa sổ những đối tượng nằm trong khung cửa sổ sẽ được chọn. Crossing Window C Dùng cửa sổ cắt để lựa chọn đối tượng. Tại dòng nhắc Select objects ta nhập W. Chọn hai điểm W1 và W2 để xác định khung cửa sổ những đối tượng nằm trong hoặc giao với khung cửa sổ sẽ được chọn. Window Polygon WP Giống như Window nhưng khung cửa sổ là một đa giác những đối tượng nằm trong khung cửa sổ sẽ được chọn. Khi đáp WP tại dòng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
174    34    1    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.