Thiết kế Autocad_ Chương 5

CHƯƠNG V QUAN SÁT BẢN VẼ Giới hạn bản vẽ (limit) thực hiện có giá trị khác nhau (từ một vài mm đến vài trăm mét), nhưng màn hình máy tính có kích thước cố định, do đó trong quá trình thực hiện bản vẽ để quan sát chúng ta cần phóng to hoặc thu nhỏ màn hình. Trong ACAD ta có thể phóng to, thu nhỏ hoặc kéo ngang hình ảnh trên màn hình nhờ vào lệnh: Zoom, Pan, Dsviewer, View hoặc sử dụng Scrolll bar. 1. Thu phóng màn hình Lệnh Zoom dùng để phóng to hoặc thu nhỏ. | CHƯƠNG V QUAN SÁT BẢN VẼ Giới hạn bản vẽ limit thực hiện có giá trị khác nhau từ một vài mm đến vài trăm mét nhưng màn hình máy tính có kích thước cố định do đó trong quá trình thực hiện bản vẽ để quan sát chúng ta cần phóng to hoặc thu nhỏ màn hình. Trong ACAD ta có thể phóng to thu nhỏ hoặc kéo ngang hình ảnh trên màn hình nhờ vào lệnh Zoom Pan Dsviewer View hoặc sử dụng Scrolll bar. 1. Thu phóng màn hình Lệnh Zoom dùng để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh các đối tượng trên khung nhìn viewport hiện hành. Lệnh này không làm thay đổi kích thước các đối tượng mà chỉ thay đổi sự hiển thị của các đối tượng trên màn hình nó là loại lệnh Transparent có thể khởi động bất cứ lúc nào ta muốn bằng các cách sau Trên thanh Standard click vào biểu tượng Zoom Trên dòng Command Zoom hay Z Nếu ta đang ở dòng lệnh nào của AutoCAD thì ta dùng Transparent Zoom hay Z Trên Menu chính View Zoom Command Zoom J Specify corner of window enter a scale factor nX or nXP or All Center Dynamic Extents Previous Scale Window Object real time Các lựa chọn Realtime Enter sẽ thực hiện lựa chọn này. Hoặc ta sử dụng lệnh Rtzoom là lựa chọn mặc định của lệnh Zoom. Sau khi thực hiện lệnh Zoom và nhấn I nhấn phím trái chuột và kéo Khi thực hiện lựa chọn này cursor sẽ có dạng như biểu tượng biểu tượng này đi lên thì ta phóng to kéo xuống thì ta thu nhỏ hình ảnh bản vẽ Thoát khỏi chế độ Realtime Zoom bằng cách nhấn phím ESC hoặc nhấp phím phải chuột xuất hiện shortcut menu thì chọn Exit. All đối tượng nằm ngoài phạm vi miền vẽ CAD tạo lại toàn bộ màn hình và phóng đê hiên thị bản vẽ trên màn hình kê cả các phóng to màn hình quanh một tâm điểm với chiều cao cửa sổ khi nhập C Center Specify center point chọn tâm khung cửa sổ Enter magnification or height nhập giá trị chiều cao khung cửa sổ hoặc chọn 2 điểm để xác định chiều cao. Nếu sau giá trị ta nhập X ví dụ 2X thì hình ảnh sẽ phóng to lên 2 lần Dynamic kích thước. Đầu tiên khi thực hiện lựa chọn này sẽ xuất hiện khung nhìn chữ nhật có dấu X ở giữa cho phép

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.