Thiết kế Autocad_ Chương 7

CHƯƠNG VII HÌNH CẮT, MẶT CẮT VÀ KÍ HIỆU VẬT LIỆU Các hình biểu diễn trên bản vẽ gồm có hình chiếu, hình cắt và mặt cắt. Nếu chỉ dùng các hình chiếu vuông góc thì chưa thể hiện hình dạng bên trong vảu một số chi tiết. Do đó trong đa số các trường hợp ta phải vẽ hình cắt và mặt cắt. Các mẫu mặt cắt của ACAD 2005 dựa theo các mẫu mặt cắt tiêu chuẩn cảu ANSI (American National Standards Institue) và ISO (International Standard Orangnization). Chỉ có một số mẫu kí hiệu mặt cắt theo TCVN. | CHƯƠNG VII HÌNH CẮT MẶT CẮT VÀ KÍ HIỆU VẬT LIỆU Các hình biểu diễn trên bản vẽ gồm có hình chiếu hình cắt và mặt cắt. Nếu chỉ dùng các hình chiếu vuông góc thì chưa thể hiện hình dạng bên trong vảu một số chi tiết. Do đó trong đa số các trường hợp ta phải vẽ hình cắt và mặt cắt. Các mẫu mặt cắt của ACAD 2005 dựa theo các mẫu mặt cắt tiêu chuẩn cảu ANSI American National Standards Institue và ISO International Standard Orangnization . Chỉ có một số mẫu kí hiệu mặt cắt theo TCVN tương đương với ANSI và ISO Mặt cắt là một đối tượng của ACAD do đó ta có thể thực hiện các lệnh hiệu chỉnh như Erase Move Copy Mirror . với các đối tượng này. Để vẽ kí hiệu mặt cắt ta sử dụng lệnh Hatch hoặc Bhatch để hiệu chỉnh mặt cắt ta dùng lệnh Hatchedit. Lệnh Bhatch và Hatch đều vẽ mặt cắt. Khi thực hiện lệnh Bhatch sẽ xuất hiện hộp thoại Boundary Hatch khi thực hiện lệnh Hatch sẽ xuất hiện các dòng nhắc. Khi chọn đường biên vẽ mặt cắt nếu sử dụng lệnh Hatch thì ta chọn từng đối tượng Select Object của đường biên nếu sử dụng lệnh Bhatch thì chỉ cần chọn một điểm trong đường biên. Thông thường sử dụng lệnh Bhatch. Trình tự vẽ hình cắt và mặt cắt 1- Tạo hình cắt bằng các lệnh Line Circle Arc Pline Trim . 2- Từ menu Draw chọn Hatch. thực hiện lệnh Bhatch 3- Trên hộp thoại Boundary Hatch chọn trang Hatch. 4- Trên danh sách Type ta chọn Predefined 5- Trên danh sách Pattern chọn tên mẫu từ danh sách hoặc chọn nút . bên cạnh danh sách Pattern làm xuất hiện hộp thoại Hatch pattern pallete. 6- Chọn ANSI tab hoặc Other Predefined 7- Chọn Pattern cần thiết nhấn OK 8- Trên hộp thoại Boundary Hatch định tỉ lệ tại ô soạn thảo Scale góc quay Angle bằng danh sách kéo xuống hoặc nhập trực tiếp vào ô soạn thảo. Scale chọn là 1 nếu bản vẽ ta xác định theo hệ Met. Nếu mẫu có tên bắt đầu bằng AR thì ta nhập giá trị từ đến 9- Trên hộp thoại Boundary Hatch chọn Pick Point 10- Chỉ định một điểm nằm trong vùng mặt cắt 11- Nếu muốn xem trước mặt cắt thì chọn nút Preview hoặc sau khi chọn P1 ta .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    17    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.