Thiết kế Autocad_ Chương 8

CHƯƠNG VIII GHI VÀ HIỆU CHỈNH KÍCH THƯỚC Sau khi hoàn thành phần vẽ hình học hoặc các hình chiếu cơ bản, tạo mặt cắt, hình cắt và đường tâm ta tiến hành ghi kích thước và nhập các yêu cầu kĩ thuật để xác định giá trị độ lớn và khả năng đo đạc của các hình học. Khi ghi kích thước phải chọn tiêu chuẩn sao cho phù hợp với yêu cầu thiết kế và công nghệ. Trong tiêu chuẩn TCVN 5705-1993 Quy tắc ghi kích thước quy định quy tắc ghi kích thước dài, kích thước góc trên. | CHƯƠNG VIII GHI VÀ HIỆU CHỈNH KÍCH THƯỚC Sau khi hoàn thành phần vẽ hình học hoặc các hình chiếu cơ bản tạo mặt cắt hình cắt và đường tâm ta tiến hành ghi kích thước và nhập các yêu cầu kĩ thuật để xác định giá trị độ lớn và khả năng đo đạc của các hình học. Khi ghi kích thước phải chọn tiêu chuẩn sao cho phù hợp với yêu cầu thiết kế và công nghệ. Trong tiêu chuẩn TCVN 5705-1993 Quy tắc ghi kích thước quy định quy tắc ghi kích thước dài kích thước góc trên các bản vẽ và tài liệu kích thước. Các thành phần ghi kích thước Một thành phần được ghi bất kì bao gồm các thành phần chủ yếu sau đây Đương gióng Đường hích. thước Chữ so kích thước t iinention text I Đần mũi tên Dimention line Đường kích thước Đường kích thước được giới hạn hai đầu bởi hai mũi tên gạch chéo hoặc một kí hiệu bất kì . Nếu là kích thước thẳng thì nó vuông góc với các đường gióng nếu là kích thước góc thì nó là một cung tròn có tâm là đỉnh góc. Trong trường hợp ghi các kích thước phần tử đối xứng thì đường kích thước được kẻ qua trục đối xứng và không vẽ mũi tên thứ hai. Khi tâm cung tròn ở ngoài giới hạn cần vẽ thì đường kích thước của bán kính được vẽ gẫy khúc hoặc ngắt đoạn và không cần phải xác định tâm. Extension line Đường gióng Thông thường đường gióng là các đường thẳng vuông góc với đường kích thước. Tuy nhiên có thể hiệu chỉnh nó thành xiên góc với đường kích thước. Đường gióng được kéo dài quá đường kích thước một đoạn bằng hai đến ba lần chiều rộng đường cơ bản. Hai đường gióng phải song song với nhau. Dimension text Chữ số kích thước Chữ số kích thước là độ lớn của đối tượng được ghi kích thước. Trong chữ số kích thước có thể ghi dung sai tolerance nhập tiền tố prefix hậu tố suffix của kích thước. Chiều cao chữ số kích thước trong các bản vẽ kĩ thuật là các giá trị tiêu chuẩn. Thông thường chữ số kích thước nằm trong nếu không đủ chỗ nó sẽ nằm ngoài. Đơn vị kích thước dài theo hệ Met là mm trên bản vẽ không cần ghi đơn vị đo. Nếu dùng đơn vị độ dài khác như centimet hoặc met . thì

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    1    1    07-05-2021