Thanh toán quốc tế_ Chương 5

Tài liệu tham khảo Thanh toán quốc tế_ Chương 5 dành cho các bạn đang theo học, nghiên cứu, hoặc đang công tác bên lãnh vực thanh toán quốc tế tại các ngân hàng. | Chương 5 Các điều kiện thanh toán quốc tế 10 tiết Mục tiêu của chương Cung cấp cho người học nhữngkiến thức cơ bản về các điều kiện thanh toán quốc tế bao gồm điều kiện về tiền tệ điều kiện địa điểm thanh toán đkk thờI gian thanh toán v à điều kiện về phương thức thanh toán. Trong chương này đặc biệt lưu ý về Những điều kiện thương mạI quốc tế Incoterms 2000 và một số tình huống vận dụng văn bản pháp lý này. Trong quan hệ thanh toán quốc tế giữa các nước các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ mà đôi bên phải đề ra để giải quyết và thực hiện được quy định lại thành những điều kiện gọi là điều kiện thanh toán quốc tế. Các điều kiện đó là - Điều kiện về tiền tệ - Điều kiện về địa điểm - Điều kiện về thời gian - Điều kiện về phương thức thanh toán Nghiệp vụ thanh toán quốc tế là sự vận dụng tổng hợp các điều kiện thanh toán quốc tế. Những điều kiện naỳ được thể hiện ra trong các điều khoản thanh toán của các hiệp định thương mại các hiệp định trả tiền ký kết giữa các nước của các hợp đồng mua bán ngoại thương ký kết giữa người mua và người bán. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ các điều kiện thanh toán quốc tế để có thể vận dụng chúng một cách tốt nhất trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán ngoại thương nhằm phục tùng các yêu cầu chính sách kinh tế đối ngoại và đạt được các yêu cầu cụ thể sau đây Khi xuất khẩu - Bảo đảm chắc chắn thu được đúng đủ kịp thời tiền hàng thu về càng nhanh càng tốt - Bảo đảm giữ vững giá trị thực tế của số thu nhập ngoại tệ khi có những biến động của tiền tệ xảy ra - Góp phần đẩy mạnh xuất khẩu củng cố và mở rộng thị trường và phát triển thêm thị trường mới. Khi nhập khẩu - Bảo đảm chắc chắn nhập khẩu được hàng đúng số lượng và chất lượng đúng thời hạn - Trong các điều kiện khác không thay đổi thì trả tiền càng chậm càng tốt - Góp phần làm cho việc nhập khẩu theo đúng yêu cầu phát triển của nền kinh tế quốc dân một cách thuận lợi. . Điều kiện tiền tệ Trong thanh toán quốc tế các bên phải sử dụng đơn vị tiền tệ nhất định .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.