Quản trị doanh nghiệp_ Chương 3

Chương này đề cập đến những vấn đề sau: Định nghĩa, vai trò và quá trình phát triển của marketing Marketing hỗn hợp và quá trình marketing Hành vi của người tiêu dùng Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu Chính sách sản phẩm Giá và chính sách giá Chính sách phân phối hàng hoá Xúc tiến bán hàng I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING 1. Một số khái niệm về marketing TOP Thuật ngữ marketing được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1902 trên giảng đường trường Đại học Michigan ở Mỹ,. | CHƯƠNG 3 MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP Chương này đề cập đến những vấn đề sau - Định nghĩa vai trò và quá trình phát triển của marketing - Marketing hỗn hợp và quá trình marketing - Hành vi của người tiêu dùng - Phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu - Chính sách sản phẩm - Giá và chính sách giá - Chính sách phân phối hàng hoá - Xúc tiến bán hàng I. KHÁI NIỆM VAI TRÒ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING 1. Một số khái niệm về marketing TOP Thuật ngữ marketing được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1902 trên giảng đường trường Đại học Michigan ở Mỹ đến năm 1910 tất cả các trường Đại học tổng hợp ở Mỹ bắt đầu giảng dạy môn học này. Suốt trong gần nửa thế kỷ marketing chỉ được giảng dạy trong phạm vi các nước nói tiếng Anh. Mãi đến sau chiến tranh thế giới lần thứ hai vào những năm 50 và 60 của thế kỷ XX nó mới được truyền bá sang Tây Âu và Nhật Bản. Quá trình quốc tế hoá của marketing đã phát triển rất nhanh. Ngày nay các doanh nghiệp muốn kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao đều cần phải có sự hiểu biết và vận dụng marketing hiện đại. - Định nghĩa tổng quát về marketing của Philip Kotler Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của họ thông qua trao đổi. Định nghĩa này bao trùm cả marketing trong sản xuất và marketing xã hội. Để hiểu rõ hơn về định nghĩa trên chúng ta nghiên cứu một số khái niệm Nhu cầu Needs là một cảm giác về sự thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được. Ví dụ nhu cầu ăn uống đi lại học hành giải trí. Nhu cầu này không phải do xã hội hay người làm marketing tạo ra Chúng tồn tại như một bộ phận cấu thành của con người. Mong muốn Wants là sự ao ước có được những thứ cụ thể để thoả mãn những nhu cầu sâu xa. Mong muốn của con người không ngừng phát triển và được định hình bởi các điều kiện kinh tế chính trị xã hội. như trường học nhà thờ chùa chiền gia đình tập thể và các doanh nghiệp kinh doanh. Mong muốn đa dạng hơn nhu cầu rất nhiều. Một nhu cầu có thể có nhiều mong muốn. Các doanh nghiệp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.