Quản trị doanh nghiệp_ Chương 4

Nội dung chương này đề cập đến các vấn đề sau: Các khái niệm kế toán cơ bản, tầm quan trọng của công tác kế toán đối với quản trị doanh nghiệp. Khái niệm và phân loại chi phí kinh doanh. Khái niệm, phương pháp tính giá thành sản phẩm Các phương pháp tính kết quả theo phương pháp quản trị chi phí kinh doanh Khái niệm và tầm quan trọng của ngân sách, ứng dụng hoạch định ngân sách trong doanh nghiệp. I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM KẾ TOÁN 1. Các hệ thống kế toán trong doanh TOP nghiệp Bất. | CHƯƠNG 4 QUẢN TRỊ CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP Nội dung chương này đề cập đến các vấn đề sau - Các khái niệm kế toán cơ bản tầm quan trọng của công tác kế toán đối với quản trị doanh nghiệp. - Khái niệm và phân loại chi phí kinh doanh. - Khái niệm phương pháp tính giá thành sản phẩm - Các phương pháp tính kết quả theo phương pháp quản trị chi phí kinh doanh - Khái niệm và tầm quan trọng của ngân sách ứng dụng hoạch định ngân sách trong doanh nghiệp. I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM KẾ TOÁN 1. Các hệ thống kế toán trong doanh TOP nghiệp Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn hoạt động cũng phải có một lượng vốn nhất định để mua sắm hoặc thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh xây dựng nhà xưởng kho tàng mua sắm và lắp đặt máy móc thiết bị mua sắm vật tư hàng hoá. .Trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh các doanh doanh nghiệp phải quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn của mình và mong muốn phấn đấu sao cho một đồng vốn bỏ ra sau một thời gian nhất định sinh lợi được nhiều nhất. Để đạt được mục đích này một biện pháp không thể thiếu được là doanh nghiệp phải tổ chức ghi chép theo dõi tình hình sử dụng tiền vốn một cách liên tục tại mọi thời điểm của quá trình kinh doanh và tại tất cả các địa điểm các bộ phận sản xuất kinh doanh có liên quan hay nói cách khác phải tổ chức công tác kế toán. Kế toán doanh nghiệp là công việc ghi chép tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị hiện vật và thời gian lao động chủ yếu dưới hình thức giá trị nhằm phản ánh và kiểm tra tình hình hiện có tình hình biến động của các loại tài sản tình hình và kết quả kinh doanh sử dụng vốn và kinh phí trong doanh nghiệp. Mục đích cơ bản của kế toán là phân tích và giải thích các sự kiện kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp bằng cách quan sát thu thập và sử lý các thông tin ban đầu để tạo ra thông tin mới có tính hệ thống tổng hợp phản ánh được một các toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động kế toán có chức năng thông tin và kiểm tra. Sử dụng các thông tin do kế toán .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.