Quản trị doanh nghiệp_ Chương 5

Qua chương này, người đọc sẽ hiểu được những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, cụ thể như sau: - Hiểu quản trị nguồn nhân sự, chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp. - Các phương pháp tuyển chọn nhân sự, bố trí và sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp . - Sự cần thiết đào tạo, huấn luyện và phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Giải thích những tổ chức có thể phát triển những kỹ năng của nhân viên - Xác định mục tiêu và. | CHƯƠNG 5 QUẢN TRỊ NHÂN Sự TRONG DOANH NGHIỆP Qua chương này người đọc sẽ hiểu được những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp cụ thể như sau - Hiểu quản trị nguồn nhân sự chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp. - Các phương pháp tuyển chọn nhân sự bố trí và sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp . - Sự cần thiết đào tạo huấn luyện và phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Giải thích những tổ chức có thể phát triển những kỹ năng của nhân viên - Xác định mục tiêu và tiến trình các phương pháp đánh giá nhân viên những vấn đề cần quan tâm khi thực hiện đánh giá nhân viên - Trả công lao động các hình thức trả công lao động I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN Sự. 1. Khái niệm TOP Ngày nay người ta bắt đầu nói nhiều về quản trị nhân sự. Khi người ta nói đến một doanh nghiệp một giám đốc làm ăn thua lỗ không phải do thiếu vốn thiếu trang thiết bị thiếu mặt bằng . mà người ta chỉ ngay đến người đó không đủ năng lực điều hành công việc và thiếu sự trang bị về kiến thức quản trị nhân sự hoặc thiếu kinh nghiệm trong chiến lược con người. Sự phân tích về những thành công của nền kinh tế Nhật Bản qua nhiều năm đã cho thấy rằng sở dĩ đưa lại sự thần kỳ kinh tế Nhật Bản nguyên nhân thì có nhiều nhưng nổi bật nhất là chiến lược con người và chính sách nhân sự của họ. Nhưng quản trị nhân sự là gì Hiểu thế nào về quản trị nhân sự Một vị giám đốc từng nói Học vấn kinh doanh cơ bản của tôi không ngoài điều đó là về con người tiền bạc và công việc xem ra mới thấy rằng ngày nay muốn làm được việc vĩ đại hay thành đạt trong kinh doanh thì cần phải biết sử dụng nhân tài phải biết khai thác nguồn nhân lực và phối hợp sự hoạt động của con người trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Yếu tố hạn chế trong hầu hết mọi trường hợp làm ăn kém hiệu quả chính là sự thiếu thốn về chất lượng và sức mạnh của nhà quản trị không biết cách khai thác nguồn nhân sự và sự lãng phí không thể tưởng tượng được về các nguồn nhân lực và vật lực. Vì thế có thể nói .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.