Quản trị doanh nghiệp_ Chương 8

Chương này đề cập đến các vấn đề sau: Sản phẩm và chất lượng sản phẩm Lịch sử phát triển của các quan niệm quản trị chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp Giới thiệu tóm tắt về bộ tiêu chuẩn I SO-9000 Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam Ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của ASEAN, tổ chức này đang gấp rút hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN, gọi tắt là AFTA. Điều này có nghĩa, các mặt hàng phải có thuế. | CHƯƠNG 8 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP Chương này đề cập đến các vấn đề sau - Sản phẩm và chất lượng sản phẩm - Lịch sử phát triển của các quan niệm quản trị chất lượng - Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp - Giới thiệu tóm tắt về bộ tiêu chuẩn I SO-9000 - Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam Ngày 28 tháng 7 năm 1995 Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của ASEAN tổ chức này đang gấp rút hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN gọi tắt là AFTA. Điều này có nghĩa các mặt hàng phải có thuế suất từ 0 đến 5 giá trị xuất cũng như nhập khẩu. Trình độ khoa học kỹ thuật của nhiều nước trong khu vực hơn chúng ta một khoảng xa nhất là Sigappore. Làm thế nào để trong vòng vài năm tới các sản phẩm của ta sản xuất ra đủ cạnh tranh với các nước trong khối khi mà 2 trong 3 hàng rào bảo hộ mậu dịch không còn xa nữa quota và thuế suất. Còn chiếc rào cuối cùng là gì Đó là chất lượng. Vậy chất lượng là gì I. KHÁI NIỆM VỀ SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. TOP 1. Khái niệm sản phẩm. Theo Sản phẩm là kết quả của quá trình lao động dùng để phục vụ cho việc làm thỏa mãn nhu cầu của con người. Trong nền kinh tế thị trường người ta quan niệm sản phẩm là bất cứ cái gì đó có thể đáp ứng nhu cầu thị trường và đem lại lợi nhuận. Theo TCVN 5814 sản phẩm là kết quả của các hoạt động hoặc các quá trình Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng- Thuật ngữ và định nghĩa- TCVN 6814-1994 . Có nhiều cách phân loại sản phẩm theo những quan điểm khác nhau. Một trong cách phân loại phổ biến là người ta chia sản phẩm thành 2 nhóm lớn - Nhóm sản phẩm thuần vật chất là những vật phẩm mang đặc tính lý hóa nhất định - Nhóm sản phẩm phi vật phẩm đó là các dịch vụ. Dịch vụ là kết quả tạo ra do các hoạt động tiếp xúc giữa người cung ứng và khách hàng và các hoạt động nội bộ của người cung ứng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng . Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng- Thuật ngữ và định nghĩa- TCVN5814-1994 . Hoạt động dịch vụ phát triển theo trình độ phát triển kinh tế và xã hội. Ở .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.