Đề án Tài chính_ Tiền tệ

Bản chất của tài chính về hình thức là tất cả những vấn đề liên quan đến tiền, đến sự vận động của tiền tệ. Về bản chất tài chính là tất cả sự vận động của tiền tệ độc lập tương đối với sự vận động của hàng hóa, gắn liền với sự tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của một chủ thể kinh tế xã hội. Tài chính rất quan trọng đối với môt quốc gia. Nó phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị. Một quốc gia muốn có một nền kinh tế phát triển. | Đề án này mới chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu những khái niệm cơ bản về TTCK nói chung và TTCK ở Việt Nam nói riêng. Dựa trên cơ sở những tài liệu thực tế về thị trường chứng khoán ở Việt Nam tôi đã có một số kết luận về TTCK ở Việt Nam. Tuy đã nỗ lực hết mình nhưng đề án cũng không tránh khỏi những thiếu sót do hạn chế về mặt kiến thức cũng như là lần đầu tiên làm một đề án lên còn nhiều bỡ ngỡ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có những nghiên cứu về thị trường chứng khoán nên vẫn còn nhiều thiếu sót. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu về thị trường chứng khoán nói chung và TTCK ở Việt Nam nói riêng. Theo tôi việc nghiên cứu về TTCK từ bây giờ sẽ không là quá sớm, bởi vì nêú muốn tham gia vào thị trường đang có xu hướng phát triển mạnh tại Việt Nam này thì việc tích lũy cho mình một kiến thức sâu về nó là không thừa. Là những sinh viên học về kinh tế như chúng ta thì việc nghiên cứu về TTCK càng cần thiết bởi vì qua TTCK chúng ta có thể thấy dược sự phát triển của nền kinh tế. Từ đó sẽ phục vụ tốt cho yêu cầu của công việc. Và TTCK cũng có thể là nơi mà mọi người có bước tiến lớn trong sự nghiệp nếu có kiến thức tốt về nó. Với xu thế hội nhập kinh tế của đất nước như hiện nay thì sự phát triển của TTCK tại Việt Nam sẽ còn hơn nữa cho nên muốn làm những người không đứng sau thời đại kinh tế thị trường thì việc nghiên cứu về TTCK là rầt cần thiết.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.