Đơn đăng ký hoạt động khoa học công nghệ

Thủ tục hành chính của sở khoa học và công nghệ, Đơn đăng ký hoạt động khoa học công nghệ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1. Tên tổ chức KH&CN: Tên viết tắt (nếu có): Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):. Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài (nếu có):. 2. Trụ sở chính:. Điện thoại: Fax: Email:. 3. Cơ quan quyết định thành lập (nếu có):. Quyết định thành lập số:. ngày tháng. năm 4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức KH&CN:. Ngày tháng năm sinh:. Trình độ đào tạo: (Văn bằng đào tạo cao nhất) Chức danh khoa học (nếu có): Số Chứng minh nhân dân: do. cấp ngày tháng. năm Số hộ chiếu: cấp ngày tháng năm. cơ quan cấp: (Đối với người nước ngoài) 5. Chi nhánh (nếu có): Địa chỉ:. Điện thoại: 6. Văn phòng đại diện (nếu có):. Địa chỉ:. Điện thoại: 7. Các lĩnh vực KH&CN xin đăng ký hoạt động: Căn cứ quyết định thành lập (nếu có) và điều lệ tổ chức và hoạt động. 8. Tổng số vốn đăng ký (Cơ sở vật chất - kỹ thuật): quy ra tiền mặt 9. Phần cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong Hồ sơ đăng ký hoạt động KH&CN. Nếu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, tôi cam đoan hoạt động đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung đã đăng ký và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật. , ngày tháng. năm. Lãnh đạo tổ chức KH&CN (ký và ghi rõ họ, tên)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.