Lý lịch của người đứng đầu tổ chức

Thủ tục hành chính của sở khoa học và công nghệ, Lý lịch của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ | LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1. Họ và tên: 2. Sinh ngày tháng . năm 3. Quốc tịch:. 4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:. 5. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn) : Từ. Đến. Ngành nghề đào tạo (Đại học và sau đại học) Nơi đào tạo (Tên trường, nước) 6. Quá trình công tác: Từ Đến Chức vụ công tác Lĩnh vực chuyên môn (làm gì) Nơi công tác 7. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ các mức: rất tốt, tốt, trung bình): Ngoại ngữ Trình độ Đọc Viết Nói Nghe 8. Những công trình đã công bố (ghi rõ tên công trình, tác giả hay đồng tác giả, năm công bố, nơi công bố, nhà xuất bản). 9. Phần cam đoan: Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 10. Giấy tờ kèm theo: - Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có chứng thực của công chứng Nhà nước hoặc cơ quan cấp văn bằng); - Bản chụp giấy chứng nhận được phong GS, PGS (nếu có). Xác nhận của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) ., ngày tháng năm Lãnh đạo tổ chức KH&CN (ký và ghi rõ họ, tên)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.