Phiếu mô tả công nghệ

Thủ tục hành chính, sở khoa học và công nghệ, Phiếu mô tả công nghệ | PHIẾU MÔ TẢ CÔNG NGHỆ (*) 1. Tên công nghệ 2. Thuộc đề tài/dự án: 3. Chủ nhiệm đề tài/dự án: 4. Cơ quan quản lý đề tài/dự án: 5. Tên sản phẩm: 6. Mô tả (sơ lược quy trình sản xuất; sản phẩm và đặc tính kỹ thuật; lĩnh vực áp dụng; yêu cầu nguyên vật liệu; yêu cầu nhà xưởng, nhiên liệu.; yêu cầu nhân lực) 7. Công suất, sản lượng: 8. Mức độ triển khai: 9. Số liệu kinh tế (đơn giá thành phẩm, giá thiết bị, phí đào tạo, phí vận hành, phí bản quyền, phí bí quyết, tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm ): 10. Hình thức chuyển giao (chìa khóa trao tay, liên doanh, bán thiết bị, bán li – xăng ): 11. Dạng tài liệu (công nghệ, dự án, tiến bộ kỹ thuật ): 12. Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: Chủ nhiệm đề tài (Ghi rõ tên, học hàm, học vị và ký) Xác nhận của cơ quan chủ trì (Thủ trưởng ký tên, đóng dấu) (*) Ghi chú: Phiếu mô tả công nghệ được đánh máy và trình bày trên khổ giấy A4. Không điền trực tiếp thông tin vào mẫu phiếu này.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    12    1    25-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.