Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính

Thủ tục hành chính, sở khoa học và công nghệ, Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp. | Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở KHCN Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: a) Đối với tổ chức KHCN: - Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục “Thành phần, số lượng hồ sơ” Biểu này và nộp trước tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ; - Bước 2: Bổ sung hồ sơ (nếu có); - Bước 3: Nhận kết quả. b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận: - Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; theo thông tư 10/2005/TT-BKHCN. - Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và lưu trữ hồ sơ theo quy định. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở KHCN vào các ngày trong tuần (trừ thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ). Thành phần hồ sơ: 1. Công văn đề nghị đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức KH&CN (Bản chính) 2. Văn bản về trụ sở chính (Bản sao) 3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức; (Bản gốc) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 10 ngày () Phí, lệ phí: đồng Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ - Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24 tháng 8 năm 2005 về việc Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ - Thông tư Liên tịch số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Bộ Tài chính và Bộ KHCN&MT quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động KHCN

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    84    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.