Làm sao biết tài chính doanh nghiệp lành mạnh?

Làm sao biết tài chính doanh nghiệp lành mạnh? Tài chính doanh nghiệp có thực sự minh bạch như các bản báo cáo? Câu hỏi này không hề dễ trả lời đối với các nhà đầu tư. Các cổ đông còn thụ động trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Công ty mà chỉ quan tâm đến việc chia lợi nhuận, cổ tức. Các nhà đầu tư thường truy vấn lãnh đạo doanh nghiệp, kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính của doanh nghiệp là "Tình hình tài chính doanh nghiệp (TCDN) ra sao"? Đây là câu hỏi thường. | Làm sao biết tài chính doanh nghiệp lành mạnh Tài chính doanh nghiệp có thực sự minh bạch như các bản báo cáo Câu hỏi này không hề dễ trả lời đối với các nhà đầu tư. Các cổ đông còn thụ động trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Công ty mà chỉ quan tâm đến việc chia lợi nhuận cổ tức. Các nhà đầu tư thường truy vấn lãnh đạo doanh nghiệp kế toán trưởng Giám đốc Tài chính của doanh nghiệp là Tình hình tài chính doanh nghiệp TCDN ra sao Đây là câu hỏi thường gặp nhưng không dễ trả lời. Doanh nghiệp Việt Nam chưa sẵn sàng minh bạch tài chính Tình hình TCDN nói một cách chung nhất là tình hình tài sản nguồn vốn của doanh nghiệp. được thể hiện lượng hóa qua những _chỉ số tài chính khô khan về tài sản vốn lưu động các khoản phải thu phải trả nợ nguồn vốn chủ sở hữu các khoản lợi nhuận. của Công ty tại một thời điểm nào đó. Ngoài ra tình hình tài chính Công ty còn phải đề cập đến sức mạnh tài chính của Công ty qua giá tri tổng tài sản nguồn vốn khấu hao lượng tiền mặt bình quân. Các nhà phân tích TCDN thường quá quen thuộc với việc đọc hiểu phân tích các bằng báo tài chính như báo cáo thu nhập bảng tổng kết tài sản và bảng ngân lưu. Đây là công việc thường xuyên mà kế toán trưởng phải thực hiện mỗi dịp tổng kết quý 6 tháng hay kết thúc 1 năm tài chính. Nhà đầu tư ngoài việc nhận được các báo các thường kỳ của doanh nghiệp còn được cung cấp các báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập. Trong đó ngoài các thông số tài chính thông thường như đã nêu trên còn được các kiểm toán viên đi sâu vào chi tiết các khoản mục lớn về tài sản các khoản phải thu phải trả danh sách các tài sản cố định lớn giấy tờ pháp lý của các tài sản đó tình hình biến động của tài sản nguồn vốn chủ sở hữu trong năm tài chính các khoản lợi nhuận và tỉ lệ phân bố vào các qúy cơ cấu nhân sự HĐQT và tỉ lệ vốn góp. Tóm lại có rất nhiều chi tiết về tình hình TCDN được diễn giải một cách hệ thống trong sáng và minh bạch theo các chuẩn mực kế toán được công nhận theo hệ thống chuẩn quốc gia và

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.