Sổ cái ( kế toán nhật ký chung)

Mẫu Sổ cái ( dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) theo mẫu S03b- H được ban hành theo quy định số: 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 1 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài Chính. | Bộ Sở . Đơn vị . Mẫu số S03 b -H Ban hành theo quy định số 999 -TC QĐ CĐKT ngày 2 11 1996 của Bộ tài chính SỔ CÁI Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung Năm. Tài khoản . Số hiệu . Ngày tháng ghi sổ DIỄN GIẢI NHẬT KÝ CHUNG Số hiệu TK đối ứng SỐ TIỀN GHI CHÚ Số trang STT dòng Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng Số dư cuối kỳ -Sổ này đánh số từ trang 01 đến trang -Ngày mở sổ . Người lập Ký Phụ trách kế toán Ký Lập ngày . tháng . năm . Thủ trưởng đơn vị Ký tên đóng dấu Họ tên Họ tên Họ tên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.