Kế toán quản trị_ Bài 2

Mục tiêu ♦ Định nghĩa và cho thí dụ về đối tượng chịu chi phí ♦ Phân biệt được việc tập hợp chi phí và phân phối chi phí ♦ Hiểu được sự cần thiết của việc phân loại chi phí ♦ Mô tả cách ứng xử của biến phí, định phí ♦ Hiểu được khái niệm “căn cứ điều khiển sự phát sinh của chi phí” và tầm quan trọng của việc xác định “căn cứ điều khiển sự phát sinh chí của một tổ chức ♦ Phân biệt được chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp ♦. | BÀI 2 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ Giảng viên . Hồ Phan Minh Đức Mục tiêu Định nghĩa và cho thí dụ về đối tượng chịu chi phí Phân biệt được việc tập hợp chi phí và phân phối chi phí Hiểu được sự cần thiết của việc phân loại chi phí Mô tả cách ứng xử của biến phí định phí Hiểu được khái niệm căn cứ điều khiển sự phát sinh của chi phí và tầm quan trọng của việc xác định căn cứ điều khiển sự phát sinh chí của một tổ chức Phân biệt được chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp Phân biệt được chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được Phân biệt được cho phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất Phân biệt được chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ Mô tả được vai trò của các chi phí trên báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp Hiểu được bản chất của chi phí cơ hội chi phí chìm chi phí chênh lệch Trong qúa trình điều hành và quản lý hoạt động của doanh nghiệp các nhà quản trị luôn luôn cần các thông tin về hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Đứng trên quan điểm kế toán các thông tin mà các nhà quản lý cần đa số thường có liên quan đến các chi phí của doanh nghiệp. Trong kế toán quản trị chi phí được phân loại theo nhiều tiêu thức tùy theo mục đích sử dụng của nhà quản lý. Việc nhận định và thấu hiểu từng loại chi phí và hành vi của chúng là chìa khóa của việc đưa ra các quyết định đúng đắn trong quá trình tổ chức điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của các nhà quản lý. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm thuật ngữ chi phí cũng như các phương pháp phân loại chi phí thông dụng. 1. Khái niệm chung về chi phí . Đối tượng chịu chi phí Các nhân viên kế toán thường định nghĩa chi phí như là một nguồn lực hy sinh hoặc mất đi để đạt được một mục đích cụ thể Horngren et al. 1999 . Hầu hết mọi người đều xem chi phí là hao phí nguồn lực tính bằng tiền để đổi lấy hàng hoá và dịch vụ. Để trợ giúp cho việc ra quyết định các nhà quản lý muốn biết chi phí tính đối tượng nào đó ví dụ như một sản phẩm dịch vụ một dự án .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    13    1    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.