Kế toán quản trị_ Bài 4

Mục tiêu ♦ Xác định được sản lượng hòa vốn, doanh thu hòa vốn ♦ Xác định được sản lượng bán hoặc doanh thu để đạt được mức lợi nhuận mong muốn ♦ Sử dụng đồ thị trong phân tích hoà vốn ♦ Có khả năng ứng dụng phân tích CVP để xác định ảnh hưởng của sự thay đổi của định phí, biến phí, giá bán, và sản lượng lên lợi nhuận của doanh nghiệp ♦ Soạn thảo được báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí ♦ Hiểu được tầm quan trọng của cấu trúc chi phí trong. | BÀI 4 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - SẢN LƯỢNG - LỢI NHUẬN Giảng viên . Hồ Phan Minh Đức Mục tiêu Xác định được sản lượng hòa vốn doanh thu hòa vốn Xác định được sản lượng bán hoặc doanh thu để đạt được mức lợi nhuận mong muốn Sử dụng đồ thị trong phân tích hoà vốn Có khả năng ứng dụng phân tích CVP để xác định ảnh hưởng của sự thay đổi của định phí biến phí giá bán và sản lượng lên lợi nhuận của doanh nghiệp Soạn thảo được báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí Hiểu được tầm quan trọng của cấu trúc chi phí trong phân tích CVP Nắm được các giả thiết sử dụng trong phân tích CVP 1. Khái niệm về phân tích CVP Công ty bia Huda Huế phải bán được bao nhiêu lít bia mỗi năm để công ty có thể hoà vốn Lợi nhuận của Việt Nam Airlines sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu hãng này mở thêm chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Los Angles của Mỹ Khi Khách sạn Century giảm giá phòng ngủ thì doanh thu và lợi nhuận của công ty sẽ thế nào Nổ lực cắt giảm chi phí sản xuất của Procter Gamble Việt nam sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá bán doanh thu và lợi nhuận của Công ty Các nhân viên kế toán quản trị sẽ sử dụng phân tích mối quan hệ giữa chi phí - sản lượng - lợi nhuận để trả lời các câu hỏi trên. Phân tích này gọi tắt là phân tích CVP Cost - Volumn - Profit Analysis . Phân tích CVP nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi mức hoạt động của doanh nghiệp lên chi phí doanh thu và lợi nhuận. Phân tích này còn xem xét sử thay đổi của giá bán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cơ cấu sản phẩm lên lợi nhuận của doanh nghiệp Hilton 1991 .Phân tích CVP là một trong các công cụ phân tích cơ bản nhất của các nhà quản lý sử dụng trong việc lập kế hoạch và các tình huống ra quyết định Horngren et al. 1999 . 2. Các khái niệm thuật ngữ sử dụng trong phân tích CVP . Doanh thu Doanh thu là dòng tài sản thu được hiện tại hoặc trong tương lai từ việc tiêu thụ cung cấp sản phẩm hoặc dich vụ cho khách hàng Horngren et al. 1999 . Về cơ bản doanh thu được xác định bằng tích số giữa giá bán và sản lượng tiêu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.