Thị trường chứng khoán_ Chương 3

Chương 3 : Tính giá các đối tượng kế toán (7 tiết) Mục đích học tập của chương Học xong chương này, sinh viên phải hiểu được : 1. Sự cần thiết của tính giá các đối tượng kế toán và vị trí của phương pháp tính giá trong hệ thống các phương pháp kế toán. 2. Hiểu rõ các nguyên tắc và qui định về tính giá các đối tượng kế toán. 3. Hiểu rõ trình tự tính giá các đối tượng kế toán. 4. Biết vận dụng tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu. . Sự cần. | Chương 3 Tính giá các đối tượng kế toán 7 tiết Mục đích học tập của chương Học xong chương này sinh viên phải hiểu được 1. Sự cần thiết của tính giá các đối tượng kế toán và vị trí của phương pháp tính giá trong hệ thống các phương pháp kế toán. 2. Hiểu rõ các nguyên tắc và qui định về tính giá các đối tượng kế toán. 3. Hiểu rõ trình tự tính giá các đối tượng kế toán. 4. Biết vận dụng tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu. . Sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán và vị trí của phương pháp tính giá trong hệ thống các phương pháp kế toán Cần phải nhắc lại rằng đối tượng của kế toán là vốn kinh doanh của đơn vị trong mối quan hệ thống nhất giữa hai mặt tài sản và nguồn hình thành tài sản trong đó tài sản là hiện hữu nó có thể có hình thái vật chất hoặc không có hình thái vật chất còn nguồn hình thành tài sản lại mang tính chất trừu tượng. về phương diện tài sản đối tượng kế toán trong doanh nghiệp bao gồm nhiều loại khác nhau và được biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Để có thể đo lường được đối tượng kế toán phải căn cứ vào các đặc tính tự nhiên của từng đối tượng cụ thể để lựa chọn thước đo phù hợp như kg lít m . Xuất phát từ tính đa dạng về mặt biểu hiện vật chất của các đối tượng kế toán cũng như xuất phát từ chức năng cung cấp thông tin của kế toán về tình hình tài chính kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền trong doanh nghiệp cần thiết phải sử dụng một loại thước đo chung - thước đo giá trị. Chỉ có thước đo tiền tệ mới có thể giúp kế toán thực hiện được chức năng cung cấp thông tin của mình. Tuy nhiên cần ghi nhớ rằng thước đo tiền tệ là thước đo chủ yếu chứ không phải là thước đo duy nhất được sử dụng trong kế toán. Ngoài thước đo tiền tệ kế toán còn sử dụng các laọi thứoc đo hiện vật và thời gian để thực hiện kế toán chi tiết. Để có thể biểu hiện hình thái giá trị của các đối tượng kế toán khác nhau kế toán cần phải sử dụng phương pháp tính giá. . Phương pháp tính giá là gì Phương pháp tính giá chính là phương pháp thông tin và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.