Thị trường chứng khoán_ Chương 6

Chương 6 : Các hình thức kế toán (6 tiết) Mục đích học tập của chương Học xong chương này, sinh viên phải hiểu được : 1. Hiểu được khái niệm sổ kế toán và phương pháp ghi chép vào một số loại sổ kế toán chủ yếu. 2. Nắm được kỹ thuật ghi sổ và chữa sổ kế toán và thực hành ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán. 3. Hiểu được những quy định chung về sổ kế toán. 4. Hiểu rõ về các hình thức kế toán. . Sổ kế toán Nhiệm vụ của kế toán là. | Chương 6 Các hình thức kế toán 6 tiết Mục đích học tập của chương Học xong chương này sinh viên phải hiểu được 1. Hiểu được khái niệm sổ kế toán và phương pháp ghi chép vào một số loại sổ kế toán chủ yếu. 2. Nắm được kỹ thuật ghi sổ và chữa sổ kế toán và thực hành ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán. 3. Hiểu được những quy định chung về sổ kế toán. 4. Hiểu rõ về các hình thức kế toán. . Sổ kế toán Nhiệm vụ của kế toán là phải phản ánh một cách thường xuyên liên tục và có hệ thống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm dẫn đến các biến động tăng hoặc giảm tài sản nguồn vốn và các quá trình kinh doanh. Một trong những phương tiện giúp kế toán thực hiện được nhiệm vụ này chính là sổ sách kế toán. Do các nghiệp vụ kinh tế phát sinh rất phong phú đa dạng do vậy cần thiết phải có nhiều loại sổ khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết vói nhau tạo nên một hệ thống sổ kế toán thống nhất. . Sổ kế toán là gì Theo Nguyễn Thị Đông 2003 về lý thuyết cũng như thực tế ứng dụng đều cho rằng sổ kế toán là sự biểu hiện vật chất của phương pháp tài khoản và ghi chép trên sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý của phương pháp ghi kép. Cơ sở để xây dựng sổ kế toán và kỹ thuật ghi sổ kế toán là phương pháp đối ứng tài khoản. Có thể nói tài khoản kế toán chính là cốt lõi để thiết kế sổ kế toán về kết cấu nội dung cũng như phương pháp ghi chép. Về phương diện ứng dụng có thể nói sổ kế toán chính là phương tiện vật chất cơ bản và cần thiết giúp người làm kế toán ghi chép phản ánh một cách có hệ thống các thông tin kế toán theo thời gian cũng như theo nội dung kinh tế. Bản thân công việc ghi sổ kế toán là một giai đoạn phản ánh của kế toán trong quá trình sản xuất thông tin kế toán. Thực chất sổ kế toán là những tờ sổ rời có chức năng ghi chép độc lập hoặc có thể là quyển sổ gồm nhiều tờ rời tạo thành có kết cấu tương ứng với nội dung phản ánh cũng như yêu cầu cần xác định và cc các chỉ tiêu phục vụ cho công tác quản lý và lập báo cáo kế toán. Trong mỗi mẫu sổ phải thiết kế các cột có mối .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.