Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân

Thủ tục hành chính của sở lao động thương binh và xã hội, Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) . 1. Tên tôi là:. 2. Ngày sinh:.; Chứng minh nhân dân số: .; ngày cấp: , do cấp; 3. Địa chỉ thường trú:. - Số điện thoại:. 4. Trình độ học vấn:. 5. Nghề nghiệp:. 6. Đơn vị công tác: 7. Địa chỉ người thân khi cần liên hệ: Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc tại . ký ngày . tháng . năm . với . (tên người sử dụng lao động), địa chỉ: - Ngành nghề làm việc ở nước ngoài: - Thời hạn hợp đồng:. - Mức lương cơ bản: - Thời gian dự kiến xuất cảnh:. - Hồ sơ gồm có: + Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân + Hợp đồng lao động (bản sao có bản dịch tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật) + Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu + Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức). Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước đến làm việc, chịu trách nhiệm hoàn toàn về hợp đồng mà tôi đã ký, các chi phí và mọi sự rủi ro; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công dân theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./. , ngày. tháng . năm . Người đăng ký (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.