Kinh doanh chứng khoán_ Chương 3

Chương 3: MÔI GIỚI VÀ TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN . Môi giới chứng khoán . Khái niệm và chức năng của hoạt động môi giới chứng khoán ● Khái niệm Theo nghĩa rộng, hoạt động môi giới trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm một số hoạt động như tiếp thị, tư vấn đầu tư chứng khoán, kí kết hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng, mở tài khoản chứng khoán cho khách hàng, nhận các lệnh mua bán của khách hàng, thanh và quyết toán các giao dịch, cung cấp các giấy chứng nhận chứng khoán. Theo. | Chương 3 MÔI GIỚI VÀ Tự DOANH CHỨNG KHOÁN . Môi giới chứng khoán . Khái niệm và chức năng của hoạt động môi giới chứng khoán Khái niệm Theo nghĩa rộng hoạt động môi giới trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm một số hoạt động như tiếp thị tư vấn đầu tư chứng khoán kí kết hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng mở tài khoản chứng khoán cho khách hàng nhận các lệnh mua bán của khách hàng thanh và quyết toán các giao dịch cung cấp các giấy chứng nhận chứng khoán. Theo nghĩa hẹp môi giới chứng khoán là hoạt động KDCK trong đó CTCK đứng ra làm đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC mà chính khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với kết quả giao dịch đó. Người môi giới chỉ thực hiện giao dịch theo lệnh của khách hàng để hưởng phí dịch vụ họ không phải chịu rủi ro từ hoạt động giao dịch đó. Nghiệp vụ môi giới còn được hiểu là làm đại diện - được ủy quyền thay mặt khách hàng mua bán một hoặc một số loại chứng khoán. Ở Việt Nam theo Luật chứng khoán thì nghiệp vụ môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian hoặc đại diện mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng. Theo quy định này thì hoạt động môi giới chỉ bao gồm các hoạt động của nhân viên giao dịch. Đó là hướng dẫn và mở tài khoản cho khách hàng nhận lệnh và sơ kiểm lệnh truyền lệnh vào SGD và TTGDCK nhận kết quả từ SGD TTGDCK lập báo cáo kết quả giao dịch định kì thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khác như cho vay cầm cố ứng trước tiền bán chứng khoán thu xếp tài chính. Một số lưu ý trong hoạt động môi giới chứng khoán - Quyết định mua bán do khách hàng đưa ra. - Nhà môi giới đứng tên mình thực hiện các lệnh mua bán của khách hàng. - Nhà môi giới không chịu rủi ro bởi quyết định mua bán của khách hàng nhưng phải chịu trách nhiệm hành chính và pháp luật với công việc của mình tùy theo mức độ vi phạm phải tự đền bù khắc phục hậu quả do lỗi của mình nhập sai lệnh không kiểm soát cẩn trọng lệnh của khách hàng dẫn đến những vi phạm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.