Tờ khai cấp sổ ưu đãi

Thủ tục hành chính của sở lao động thương binh và xã hội, Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo | Mẫu số 01-ƯĐGD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO (kèm theo bản sao Giấy khai sinh của người hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo) Họ và tên người có công (1) .là: (2) Ngày tháng năm sinh: .Nam/Nữ . . Số hồ sơ: Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường) .(Quận,huyện) . . Tỉnh (thành phố) Nơi đang quản lý chi trả trợ cấp: . . Tôi là (3) .quan hệ với người có công(4): . Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với: STT Họ và tên (5) Ngày, tháng, năm sinh Quan hệ với người có công 1 2 Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6) Ông/bà . có bản khai như trên là đúng. Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu) ., ngày tháng năm Người khai (Ký tên và ghi rõ họ, tên) Ghi chú - (1) - Ghi rõ họ tên người có công - (2)- Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ mất sức lao động). - (3)- Ghi họ tên người đứng khai. - (4)- Ghi quan hệ người đứng khai với người có công. - (5)- Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp. - (6)- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: + Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý. + Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý. + Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    17    1    25-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.